„Norek americký je zvíře, které se tady chovalo na různých farmách pro svoji kožešinu. Kvůli aktivitám některých ochránců přírody však byly dvě takové farmy na Svitavsku a Jindřichohradecku rozbity a zvěř vypuštěna do volné přírody,“ popsal Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

Uprchlí norci se začali rychle množit a s jejich rostoucím počtem klesal počet norků evropských, původních obyvatel české krajiny. Norek americký je totiž mnohem agresivnější, živější a také větší než jeho evropský příbuzný. „Doufali jsme, že se norek americký až na Žďársko nedostane, ale opak je pravdou. Už před osmi lety bylo jedno zvíře zastřeleno u Bobrůvky, za loňský rok to pak bylo deset kusů,“ sdělil Sedlář s tím, že se jedná o počty přiznaných úlovků, ve skutečnosti tedy může být počet zastřelených norků mnohem vyšší.

Norek americký se zdržuje v blízkosti tekoucích i stojatých vod a za potravou se vydává hlavně v noci. „Živí se například žábami, čolky, ještěrkami, ptáky nebo jejich vejci,“ vypočítává Sedlář s tím, že toto zvíře už napáchalo na fauně Žďárska nemálo škod. Norek se bohužel nevyhýbá ani druhům, které jsou ohrožené. „V Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy jsme výskyt norka zaznamenali. Jedná se o škůdce, jenž likviduje jak ryby a obojživelníky, tak například i mláďata chráněných ptáků, například ledňáčka,“ sdělil zoolog Petr Mückstein.

Ačkoliv se jedná o druh, který páchá ve žďárské přírodě nemalé škody, myslivci mají pouze omezené možnosti, jak tyto tvory hubit. Zákon o myslivosti to totiž povoluje jen myslivecké stráži.

Dalším přistěhovalcem, který na Žďársko doputoval přes Balkán a Ukrajinu až ze Sibiře, je psík mývalovitý. Jedná se o šelmu psovitou, jež loví hlavně v noci. Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích s hustým podrostem, nejlépe s bažinatými oblastmi nebo blízkostí řek. „Psík mývalovitý se u nás poměrně rychle zabydlel. V současné době je v okrese běžně loven,“ dodal Oldřich Sedlář.