„Při rekonstrukci budovy, která před nedávnem začala, se přišlo na to, že tito zvláště chránění živočichové objekt obývají jako svoji letní kolonii. Podle nalezených stop se vyskytovali například za okenicemi objektu a hrozilo, že při opravě budovy by byli rušeni v době rozmnožování a rození mláďat,“ uvedla zástupkyně tiskové mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Jandová.

V březejcké pobočce Centra Kociánka začali letos s velkými opravami. „Ve čtyřech starších budovách se dělá zateplení a nová budova prochází celkovou rekonstrukcí. S opravami už jsme začali, byli bychom rádi, kdyby byly dokončeny letos. Ale jelikož jde o rozsáhlou stavební akci za čtyřicet milionů korun, je zde předpoklad, že se to protáhne až do roku 2019,“ posteskla si vedoucí pracoviště Březejc Marie Doležalová.

Jednu z opravovaných nemovitostí si coby své letní sídlo zvolili netopýr vousatý, netopýr hvízdavý, netopýr vodní a netopýr Brandtův. „Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou tito živočichové chráněni ve všech svých vývojových stadiích, chráněna jsou jejich přirozená i umělá sídla a biotop, v němž se vyskytují. Jde o živočichy silně až kriticky ohrožené. K provádění jakýchkoli činností, kterými by byly podmínky ochrany porušeny, je nezbytná předchozí výjimka orgánu ochrany přírody krajského úřadu,“ vyjádřil se ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Výjimku ze stanovených kritérií ochrany nakonec Centrum Kociánka dostalo. Při stavbě je ovšem nutné dodržet určité podmínky a celá rekonstrukce se uskuteční za bedlivého dohledu odborníků. „Krajský úřad udělil výjimku s tím, že stanovil podmínky, za kterých může být rekonstruováno, aniž by byla netopýří kolonie zničena. Například budou úkryty netopýrů za okenicemi kompenzovány instalací patnácti až dvaceti speciálních netopýřích budek a demontáž střechy a štítových stěn by měla probíhat pod dohledem odborníků na biologický dozor. V případě nálezu netopýrů je nutné přerušit práce v uvedeném prostoru a umožnit netopýrům v klidu odletět,“ vysvětlil postup Jan Panský.

„Jsem rád, že díky spolupráci všech zúčastněných se podařilo najít způsob, jak dokončit rekonstrukci pracoviště Centra Kociánka v Březejci a zároveň zajistit ochranu ohrožených živočichů,“ dodal Panský.