Mši svatou bude od 14 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužit Blažej Hejtmánek. „Pamětní deska pak bude Josefu Pavlasovi odhalena v 15.20 hodin, místem setkání je bývalá místní hájenka, kam se přemístíme po skončení mše," pozvala Pavla Krejzlová, starostka Netína. Hájenka stojí u Velkého netínského rybníka, je to dům č. p. 57. Pro zájemce je zajištěn odvoz autobusem.

Josef Pavlas byl hajným na pozemcích Velkostatku Podstatzkých. V letech 1933-1945 bydlel s manželkou a dětmi v hájence v Netíně u Velkého netínského rybníka. Poklidný život jim válka změnila.

Hajný Pavlas se ve válce zapojil do podzemního hnutí. Spolupracoval se členy Rady tří, jež v letech 1944-1945 byla hlavní skupinou protinacistického odboje nejen na Vysočině. Pavlasův dům byl útočištěm pro Miladu Lužovou, manželku generála Vojtěcha Borise Luži, a profesora Josefa Grňu. Od dubna 1944 ukrýval parašutisty ze skupiny Calcium, poručíka Jaroslava Odstrčila a rotmistra Josefa Gemrota.

Po prozrazení a přestřelce s gestapem byl poručík Odstrčil zastřelen. Rotmistra Gemrota postřelili, ale povedlo se mu utéci. Hajný se stal v posledním roce války psancem nuceným uchýlit se do ilegality. Gestapo bylo nemilosrdný soupeř, pocítil to hajný i jeho rodina.

Po válce Josef Pavlas obdržel uznání od obce Lavičky, stal se čestným občanem Netína. Dostal řadu státních ocenění, mezi nimi Československý válečný kříž 1939 udělený prezidentem republiky Edvardem Benešem roku 1947.

Pavlasova pamětní deska bude odhalena u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. „K výročí jsme vydali zvláštní číslo Netínského zpravodaje, tematicky zaměřené na události válečných dnů i osudy Josefa Pavlase, parašutisty Jaroslava Odstrčila, rotmistra Josefa Gemrota, poručíka Miloslava Skrbka či četaře Josefa Skalky. Příběhy doplňují zajímavé fotografie," doplnila starostka Pavla Krejzlová.