Podle Lenky Milfajtové ze žďárského majetkoprávního odboru městského úřadu se do rozporu s nájemní smlouvou kvůli platební morálce dostávají v současné době téměř tři stovky obyvatel okresního města. To má k 1. lednu tohoto roku v majetku kolem 805 bytů.

„Dlužné pohledávky na základě platebních rozkazů vymáháme již od roku 1992 a v posledních letech se spolupráce s realitními kancelářemi a následně kancelářemi exekutorskými ještě více zefektivnila,“ potvrdila trend v postupu s neplatiči Milfajtová s tím, že neexistuje pohledávka, se kterou by se nepracovalo.

Ve Žďáře nad Sázavou nyní registrují 277 hříšníků dlužících na nájemném částku 3 959 386 korun. Někteří z evidovaných neplatičů již v bytech nebydlí. Nájemní poměr byl ukončen vypršením smlouvy a jejím následným neprodloužením nebo obdrželi výpověď z bytu.

Soudní příkaz

Byly ale i případy, kdy o skončení nájmu rozhodoval soud. „Dlužné pohledávky po bývalých nájemcích se ale i nadále vymáhají,“ vysvětlila Milfajtová. Podle jejích slov je počet lidí se závazkem vůči městu obdobný jako v loňském roce. Sice přibyli noví, na druhou stranu se však podařilo některé z vykázaných dlužných pohledávek vymoci.

O totéž se snaží i ve Velkém Meziříčí. Vůči dlužníkům vždy aplikovali nejtvrdší možné prostředky, již zákon dovoluje a budou podle vedení radnice pokračovat i nadále.

Výši pohledávky za nájemné totiž ve Velkém Meziříčí vyčíslili na téměř 672 tisíc korun, přičemž evidují i případ, kdy nájemce dluží až 70 tisíc korun. „Jsem si vědom toho, že nezaměstnanost v našem městě stoupla ke čtrnácti procentům, což se může odrazit i na snížené schopnosti platit nájemné. Ale pozor, ve chvíli, kdy nájemci nezaplatí tři nájmy, obdrží od Městské správy bytů výpověď. Nereaguje-li, situace může dozrát až k exekutorskému vymáhání. I takové případy máme,“ připustil starosta František Bradáč. K 25. únoru 2010 se tak tímto způsobem pokoušejí získat sumu přes 265 tisíc korun.

Stejně jako ve Žďáře i ve Velkém Meziříčí však většina dlužníků patří mezi ty, u kterých se dluh na nájemném opakuje. „U nájemníků, jejichž dluh převyšuje 5 tisíc korun, se jedná o recidivu. To znamená, že část nebo i celý dluh uhradí ve splátkách, a opětovně přestanou hradit. Velkým problémem je komunikace s nimi,“ myslí si ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí Karel Lancman. Podle jeho názoru totiž tito lidé ani nemají zájem informovat vlastníka, respektive správce bytů o vzniklých potížích, které jim znemožňují platbu a dohodnout se na způsobu řešení.