V okresním městě registrují celkem 102 neplatičů, kteří dluží na nájemném částku více než 1,5 milionu korun.„V jednom případě evidujeme pohledávku ve výši 126 083 korun, dále pohledávku 114 179 korun a několikrát rovněž pohledávky kolem 70 tisíc korun. Ve všech těchto případech se však jedná o nájemce, kteří v obecních bytech již nebydlí, byli vystěhováni a pronajímatel dlužné částky vymáhá ve spolupráci s exekutorským úřadem,“ informovala Lenka Milfajtová z majetkoprávního odboru Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Počet neplatičů i dlužná suma je podle pracovnice úřadu srovnatelná se stejným obdobím loňského roku.

Třikrát a dost

„V průměru vychází na jednoho dlužníka cirka 15 tisíc korun,“ podotkla Milfajtová. Žďár nad Sázavou má po dokončení privatizací v majetku 789 nájemních bytů.

Mírné navýšení počtu neplatičů, zejména těch s neuhrazeným nájemným za jeden až dva měsíce, zaznamenali ve druhém největším městě okresu, ve Velkém Meziříčí. Podle vyjádření ředitele velkomeziříčské Městské správy bytů (MSB) Karla Lancmana je při neuhrazení jednoměsíčního nájemného dlužníku zaslána první upomínka, další měsíc následuje druhá upomínka s upozorněním následného podání výpovědi z nájmu bytu.

„Při neuhrazení trojnásobku měsíčního nájemného je podána výpověď z nájmu bytu bez přivolání soudu. Pokud člověk přes osobní nebo telefonické výzvy v tříměsíční výpovědní lhůtě nereaguje, je podána žaloba na vyklizení bytu a následně žaloba na vymáhání dlužné pohledávky,“ popisuje, jak řeší problémy s neplatiči v Meziříčí, Lancman.

Exekuční řízení

V případě nenalezení shod na úhradě dluhu je dluh vymáhán v exekučním řízení. Takto je také řešen nejvyšší závazek vůči městu na nájemném, který činí téměř 72 500 korun.„Město Velké Meziříčí eviduje celkem 92 neplatičů nájemného, již dluží v rozmezí od 35 korun do 72 449 korun. Celková výše dluhu je 923 838 korun,“ dodal ředitel Lancman.

Více dlužníků v porovnání s červencem 2010 hlásí také z Bystřice nad Pernštejnem, město vlastní 1843 bytů. Jak sdělila Vladimíra Peňázová z Odboru bytového hospodářství bystřické radnice, v městských bytech mají v současné době 67 neplatičů dlužících celkově 921 421 korun. „Nejvyšší dluh nájemníka je 57 620 korun,“ shrnula fakta Peňázová. Dlužné částky tam vymáhají i soudními exekucemi z důchodů a platů.

Bezplatnou pomoc nejenom lidem, kteří nejsou schopni splácet své finanční závazky, poskytují mimo jiné pracovníci občanských poraden na Žďársku. Podle vedoucí poradny ve Žďáře nad Sázavou Dagmar Čížkové je nejhorším řešením nedělat nic, nereagovat na výzvy věřitelů k zaplacení nebo si na úhradu svých dluhů brát další nevýhodné půjčky a dostat se tak do dluhové pasti.„Když věřitel vidí, že se dlužník snaží svoji situaci aktivně řešit zpravidla přistoupí na nižší splátky, či povolí jejich odklad,“ konstatuje poznatky z praxe Čížková.