V obou městech zaznamenali v porovnání s loňským rokem jak nárůst počtu lidí, již nejsou schopni dostát svým finančním závazkům, tak výše pohledávek za poskytovanými službami. „Stav nedoplatků činil ke konci ledna 1 967 313 korun, a to u 151 dlužníků,“ informovala Lenka Milfajtová z Odboru majetkoprávního při Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou. V dubnu loňského roku evidovali Žďárští 102 neplatičů, již dlužili na nájemném cirka milion a pět set tisíc korun .

Milfajtová zároveň uvedla, že mezi aktivními dlužníky dosahuje nejvyšší dlužná pohledávka k lednovému datu výše 70 138 korun. Ovšem jedná se o obnos nezahrnující poplatky z prodlení.

V okresním městě je v souladu se schválenými pravidly zasílána neplatiči upomínka hned, jakmile je vykázán první dluh na nájemném. Pokud tento nereaguje a neuhradí ani další předpis nájemného, obdrží druhou upomínku. Když ani poté se nehodlá situací zabývat, ukončí pronajímatel nájemní poměr a dlužné částky vymáhá ve spolupráci s exekutorským úřadem.

Splátkový kalendář

„V případě, že má dlužník zájem situaci řešit, má možnost uzavřít splátkový kalendář a dlužné pohledávky tak hradit ve splátkách, které jsou pro něho únosné. Pokud jsou splátky pravidelné, nepodniká pronajímatel žádné kroky vedoucí k ukončení nájemního poměru s dlužníkem,“ doplnila Lenka Milfajtová. Město Žďár nyní vlastní 789 bytů.

Více dluží třeba také nájemníci městských bytů ve Velkém Meziříčí. Zatímco loni v červnu šlo o částku 923 838 korun, o půl roku později již o 1 042 716 korun. Sumu tam dluží celkem 81 neplatičů.

Město má v majetku 541 bytů a tyto jsou ve správě jeho příspěvkové organizace Městská správa bytů. „Nejvyšší pohledávka činí 77,5 tisíce korun. Na dlužníka byl 2. září 2009 vydán exekuční příkaz, ovšem k dnešnímu dni nebyla vymožena žádná finanční částka,“ konstatoval ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí Karel Lancman.