„V tomto ohledu by nám pomohly nový občanský zákoník. Se soudy je prostě trochu problém, hlavně kvůli časovým prodlevám," konstatoval novoměstský starosta Michal Šmarda. Vyzdvihuje ovšem fakt, že větší část dluhu má na svědomí skupina lidi, která už v městských bytech nebydlí. „Takže se nám podařilo aspoň zajistit, aby dluh dále nenarůstal," konstatoval.

Nové Město se neplatičům snažilo v minulosti pomoci vstřícnými nabídkami, jako byly například loňské penálové prázdniny, kdy každému, kdo zaplatil svoje závazky, bylo bylo odpuštěno penále. „Přes veškeré apely jsem však byl nucen nedávno podepsat několik desítek návrhů na exekuce. Přitom lidi před exekucemi varujeme a upozorňujeme na ně. Až potom postupujeme tvrdě a nekompromisně. Není možné, aby spoluobčané platili za ty, kteří svoje povinnosti neplní," konstatoval starosta. Nejvyšší dluhy jsou ve městě za nájemné a poté na poplatcích za komunální odpad.

Postup města k dlužníkům zůstane i nadále přísný. Zbývající neplatiče se bude radnice snažit vystěhovat, anebo jim bydlení alespoň znepříjemnit, například omezením poskytování některých služeb.

K neplatičům se v poslední době tvrdě přistoupilo také ve Žďáře nad Sázavou. Okresní město vlastní 789 bytů a stav nedoplatků na nájemném se dostal k 31. prosinci loňského roku na sumu 2 086 709 korun. Hned z kraje roku 2013 tedy radnice přistoupila k vystěhovávání, aby se byty mohly uvolnit pro solventní nájemce. „Evidujeme dost rodin, které chtějí jít do malometrážních bytů, budou rády za střechu nad hlavou a budou nájemné platit. A musíme chránit nejenom kasu města, ale také jeho pověst. Město nemůže být lidmi vnímáno tak, že se může všechno," poznamenala starostka Dagmar Zvěřinová.

„Byli jsme benevolentní v případech, kdy se jednalo o ženy s dětmi, nemocné lidi nebo o osoby, které se ocitly v krizové finanční situaci. Těm, již přišli na úřad s prosbou, abychom jim dali delší lhůtu na splácení, jsme vyhověli. Když údobí překonali, mezi neplatiči jsme je v dalších měsících už neevidovali. Na druhou stranu tu máme nájemce, již absolutně nespolupracují, nereagují na naše výzvy a jejich manko už je v podstatě nesplatitelné," podotkla Zvěřinová.