„Stavebník má povinnost si to zjistit,“ říká Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu.

Podnětem k drtivé většině dnešních vykopávek je přitom právě plánovaná výstavba. „Jde o takzvané záchranné výzkumy. Ze zákona jsme povinni ohroženou archeologickou památku odkrýt a zdokumentovat dřív, než začne stavba,“ vysvětluje archeoložka.

Pokud byste na významném nalezišti začali stavět bez ohlášení, mohou být sankce poměrně vysoké. Narušení archeologického naleziště totiž zákon posuzuje jako poškození cizí věci – všechny archeologické nálezy totiž patří státu.

Za stavbu na archeologickém nalezišti tak může hrozit nejen pokuta až půl milionu korun, ale dokonce i vazba.

„To se stalo například v případě opakovaného narušení valu na hradišti Libice, které je národní kulturní památkou,“ popisuje jeden z případů Maříková-Kubková.

V případě obzvlášť významného archeologického nálezu může ministerstvo kultury ze zákona dokonce pozemky vyvlastnit nebo zakázat výstavbu. „To je ale naprosto krajní případ, a nevím o tom, že by tento komplikovaný proces někdo v posledních letech podstupoval,“ říká Maříková-Kubková.

Podle archeologů jsou naopak časté případy, kdy je archeologický nález zahrnut do nové výstavby.

------------------------

Bagrista našel pozlacenou jídelní soupravu

Jídelní soupravu z roku 1892 našel před dvěma roky při bourání domu bagrista ve Žďáře. Nejznámější nález posledních let na Žďársku můžete vidět ve žďárském Regionálním muzeu na Tvrzi. (kliknutím zvětšíte)

Asi nejznámějším archeologickým nálezem posledních let na Žďársku se stal ten ze srpna roku 2006. Bagrista Jan Mikulecký objevil při zemních výkopových pracích v Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou poklad čítající deset vidliček, deset nožů a jedenáct lžic z pozlaceného mincovního stříbra.

Tato neúplná jídelní souprava zhotovená roku 1892 v Londýně byla uložena v kovové schránce a schována ve sklepení někdejšího domu číslo 238, který byl zbořen v roce 2000. Vzácný nález byl poté vystaven v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou.

Rok 2006 byl na historicky významné nálezy mimořádně bohatý, v následujících letech však výzkumy na Žďársku ustaly. „Poslední archeologický průzkum na Klafaru skončil v loňském roce, a nyní na území Žďáru žádný neprobíhá,“ sdělila Irena Škodová, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování ve Žďáře nad Sázavou.

Celých deset let se konaly s různě dlouhými přestávkami také archeologické průzkumy v lokalitě na Klafaru. Vykopávky se prováděly buď na žádost soukromého subjektu či města, vždy ale kvůli plánované zástavbě.

Jana Ševčíková