Kromě klasického postihu policistů či ve správním řízení a následné sankce dopravního odboru – jak je tomu nyní – by si je podle novely zákona mohla časem „podat“ také Česká kancelář pojistitelů a zinkasovat při tom nemalé peníze. Bližší informace o sankcionování majitelů vozidel, kteří „zapomněli“ na povinné ručení nebo neodhlásili starý automobil z registru, sdělili šéf žďárského odboru dopravy Jaroslav Miklík (J. M.) a jeho kolegyně Renata Sojková (R. S.).

Co je největší změnou zákona a jak se to motoristů dotkne?
(J. M.) Změna je především v tom, že kromě pokut za nepojištění vozidla, které není odhlášené z registru, motoristům hrozí rovněž postih ze strany České kanceláře pojistitelů.

Když tedy například šofér nemá u sebe doklad o pojištění nebo zelenou kartu a zastaví ho policejní hlídka, dostane nejenom blokovou pokutu, ale pak ho ještě bude navíc postihovat také Česká kancelář pojistitelů?
(J. M.) Bloková pokuta je do 1500 korun, a pokud se věc nevyřeší na místě, přestupek je postoupen do správního řízení. A v něm řidiči může být uložena pokuta od 1500 do 3000 korun. Za provozování vozidla bez povinného ručení ale hrozí sankce až čtyřicet tisíc. A Česká kancelář pojistitelů bude navíc po takových motoristech požadovat takzvaný příspěvek do garančního fondu.

Kolik?
(J. M.) Denní sazba je například u osobního automobilu s objemem válců do 1850 ccm padesát korun denně. A když se na to, že majitel neplatí povinné ručení ať už na používaném či nepoužívaném a neodhlášeném vozidle, přijde až za několik let, bude to drahé. Pak to motorista všechno doplatí zpětně, což se mu poměrně prodraží.

Kancelář bude při tomto postupu s vámi nějak spolupracovat?
(J. M.) Spolupráce existuje jen v elektronické rovině. Kancelář má k dispozici jak data pojistitelů o pojistných smlouvách, tak i Centrální registr vozidel.
Dosud jste data porovnávali vy, a také jste neplatiče pojistného obesílali a pokutovali. Kolik nyní v registru takových hříšníků na Žďársku je?
(R. S.) Asi kolem patnácti set až dvou tisíc lidí v našem správním obvodu. Přestupky se řeší průběžně.

Změna je ale od ledna také v tom, že řidiči budou pojištění odpovědnosti prokazovat už jen zelenou kartou…
(R.S.) Ano, od ledna to tak bude. Nyní je možné se prokázat buď zelenou kartou nebo dokladem o pojištění. Ale ta zelená karta musí být platná, a to včetně podpisu majitele.

A co když někdo zruší povinné ručení, auto dá do bazaru, ale tam s ním bude způsobena nějaká škoda. Třeba při zkušební jízdě. Co pak?
(J.M.) Za auto v komisním prodeji ručí jeho vlastník a provozovatel. Protože pokud zanikne pojištění, vlastník vozidla jej musí do 14 dnů opět pojistit nebo odevzdat značky a potvrzení o registraci. Když to neudělá, veškerá škoda je pak na něm.

Jenže někteří lidé ani nevědí, která auta jsou na ně napsána a kde je jim konec. Může se tedy stát, že jim za pár let přijde obsílka s tím, že dluží České kanceláři pojistitelů desítky tisíc za neodhlášené auto, které je třeba už léta sešrotováno?
(J.M.) Pokud nebylo odhlášeno a stále figuruje v registru, je to pravděpodobné. Proto by si měli lidé ověřit, která vozidla jsou na ně registrována a uvést to do pořádku. Vymáhání sankcí by je pak mohlo nepříjemně překvapit.