„Odpoledne bývá terasa přeplněná, pacienti i návštěvníci ji velice rádi využívají. Usednou a povídají si nebo jen tak pozorují přírodu kolem sebe. A využíváme ji i my, hlavně pro terapie. Nebo tam vyvedeme nebo vyvezeme pacienty, i ty na lůžku nebo na křesle. Dokonce se nám několikrát stalo, že pacienti, zvláště ti, co žijí v městských bytech a ven se moc nedostanou, od nás ani nechtějí. Tady si užívají pobyt venku, v přírodě a pod širým nebem,“ říká staničním sestra z ODN 3 Olga Ondrová.

V zahradu se terasa u oddělení dlouhodobě nemocných proměnila před dvěma lety. Od té doby ji sestřičky a sanitářky neustále opečovávají a vylepšují. Starají se o ni všechny, kdo má zrovna chvilku času.

S péčí o „zahradu“ pomáhají i nemocniční zahradníci, kteří ji plejí a zbavují mechu. „Nejprve tam byly jen záhony a truhlíky. Do nich jsme dosázely květiny a dokoupily bylinky a jahody. Bylinky používáme i při stravování našich pacientů, občas jim jídlo vylepšíme třeba čerstvou pažitkou nebo zelenou cibulkovou natí. Kdo chce, může si tam také utrhnout jahodu. A daly jsme tam i zahradní náčiní, šikovnější pacienti mohou v rámci ergoterapie zahradničit,“ popisuje Olga Ondrová.

Kromě rostlin jsou na zahradní terase také zvířátka a ptáčci. „Ti přišli s naší novou sanitářkou Marcelou Mrázkovou. Ptala se, jestli nechceme na terasu psa, že má doma jednoho po dceři, a že by ho donesla,“ pokračuje staniční sestra.

Přestože psí hlídač není živý, na dálku tak působí. „Pacienti, kteří na terase sedávají, chtějí, abychom psa posunuli blíž k nim. A často ho pak hladí po hlavě, takže to trochu funguje i jako canisterapie,“ směje se Olga Ondrová.

Kromě hlazení psího hlídače si mohou pacienti dopřát také pohled na poletující zebřičky. I instalaci voliéry s tímto exotickým ptactvem, které je původem z Austrálie, má na svědomí zdravotnický personál z oddělení dlouhodobě nemocných.

„Naše sanitářka doma exotické ptactvo chová. A říkala, že by donesla klec se zebřičkami. Chyběla nám ale nad klec stříška, aby na ptáky nepršelo. Pak vrchní sestra Kateřina Havlová někde objevila inzerát, že darují voliéru se čtyřmi zebřičkami. Tak pro ni dojela a dovezla ji sem. Na zimu si zebřičky paní sanitářka vezme domů. A na jaře je zase vrátí k nám na terasu,“ vysvětluje staniční sestra.

Terasu navštěvují nejen pacienti z ODN 3, ale také, pokud jim to jejich zdravotní stav umožní, i ti z ODN 2 a 1. „Terasu mohou využít i další pacienti. Z celé nemocnice. Terasa je i pro nás obrovským přínosem, jsme z ní samy nadšené“ netají se spokojeností Olga Ondrová.

Nevšedního zájmu o pacienty, který personál oddělení dlouhodobě nemocných projevuje, si všímají i další zdravotníci. Zvláště ti, co s oddělením úžeji spolupracují. „Já s oddělením ODN komunikuji poměrně často při překladech „našich“ pacientů a při péči o stomické pacienty. Pokaždé jsem se tam setkala s maximální vstřícností a profesionalitou. Naše vzájemné vztahy v profesní rovině pokládám za velice dobré. Rovněž jsem i z vlastní zkušenosti věděla, že o pacienty je tam příkladně postaráno. Ale můj velký obdiv mají obzvlášť za to, co dělají navíc. Jak se jim podařilo upravit terasu před pavilonem. Vzniklo tam zázemí s vyvýšenými záhony, voliérou s ptáky i příjemné posezení. Pacienti mají možnost se tam setkávat, rozvíjet manuální dovednosti a tak trochu i uniknout z pokojů do přírody. Smekám před tím, že někdo má chuť a sílu dělat toto nad rámec svých povinností,“ vysekává personálu z ODN 3 poklonu staniční sestra z lůžkového oddělení chirurgie 1 D. Vrbecká.

„Jsem vděčná a děkuji sestrám a sanitářkám našeho oddělení za příkladnou péči o naše pacienty,“ přidává se vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová.