„Jezdili jsme kolem nemocnice jako blázni a parkovací místa do jednoho obsazena. Až jsme opodál našli jedno prázdné a maminku jsme museli skoro donést na oddělení,“ postěžovala si žena z Hradce Králové.

„Odpovědní z kraje a nemocnice by měli vnímat nárůst počtu postižených pacientů a v souladu s dobrými mravy jim umožnit pohodlnou návštěvu lékaře nebo třeba příbuzného na oddělení,“ přiblížil Ivo Krajíček z Jihlavy, řadu let odkázaný na invalidní vozík.

Jako člen Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených mapuje v Jihlavě stav komunikací, používaných i postiženými. „Napočítali jsme u jihlavské nemocnice dvě parkovací místa pro postižené proti spojovací chodbě mezi poliklinikou a nemocnicí. Asi pět je jich před nemocniční vrátnicí a dvě dál u operačních sálů. Postižených je mnoho a vyhrazená parkoviště nestačí,“ shrnul Ivo Krajíček.

Podle něj ani v zadním traktu nemocnice u rehabilitace a léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice nepamatovala na parkoviště pro tělesně postižené.

Podle ředitele Nemocnice Jihlava Martina Šumy má zařízení pro postižené sedm parkovacích míst. „Snahou nemocnice je vyjít postiženým vstříc v parkování i v bezbariérovém přístupu. S požadavkem na zřízení dalších parkovacích míst se na nás nikdo neobrátil,“ vysvětlil ředitel. „Pokud by se tak stalo, je možné počet parkovacích míst rozšířit,“ upřesnil Šuma.

„Zatím neevidujeme žádnou stížnost na nedostatek parkovacích míst pro hadicapované, přesto je naší postupnou prioritou zřizování těchto ploch. Máme už připravené projekty na čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie,“ shrnula mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Havlíčkobrodská nemocnice má pro postižené desítku parkovacích míst. Z toho čtyři hned před nemocničním vchodem. „Míst je dost a můžeme přijet až před bezbariérový vchod,“ netají spokojenost vozíčkářka z Havlíčkova Brodu Jana Medková.

Nemocnice v Třebíči na to šla jinak. „Stačí se prokázat u vrátnice průkazem tělesně postiženého a můžete vjet do areálu. Před každým oddělením je parkoviště,“ přiblížila Iva Šellová z ředitelství nemocnice.

Vozíčkář Milan Šmíd z Pelhřimova Deníku řekl: „Pelhřimovská nemocnice nemá vyhrazená parkoviště. Vozíčkáři mohou zajet dovnitř a zaparkovat u kteréhokoli oddělení.“