„Kapacita čtyřiceti míst byla obsazena během dvou dnů. Jedná se o první oficiální spolupráci naší nemocnice a iktového centra s Angels Iniciativou. Součástí semináře byl také workshop na provedení GUSS testu. Při mozkové mrtvici nebo poranění mozku či míchy může dojít ke zhoršení schopnosti polykání pacienta, takzvané dysfagii. V prvních třech dnech je přítomna u 42 – 67 procent pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Cílem takového vyšetření je mimo jiné kvantitativní a kvalitativní zhodnocení schopnosti polykání, nastavení vhodné konzistence stravy, možnosti hydratace a nastavení včasného následného diagnosticko-terapeutického postupu,“ popsal primář neurologického oddělení Jakub Jirků.

Novoměstská nemocnice má statut iktového centra, které pomáhá pacientům stižených mrtvicí. „Získali jsme ho v květnu 2012. Vznik centra výrazně posílil význam naší nemocnice na mapě zdravotnických zařízení Vysočiny. Do té doby v celém Kraji Vysočina fungovalo pouze jediné iktové centrum, a to v jihlavské nemocnici. Spolupráce s Angels Iniciativou je pro naše zdravotníky velkým přínosem,“ upozornila ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Iktové centrum ročně pečuje o více než tři stovky pacientů s cévní mozkovou příhodou. „Zhruba každému šestému aplikujeme trombolýzu, což je látka, která dokáže rozpustit sraženinu krve blokující mozkovou cévu,“ doplnil Jakub Jirků.