„Pro komfort malých pacientů a jejich doprovodu je potřeba vybavit další prostory dětským nábytkem a dekoracemi. Právě vznikající nový pavilon bude zajišťovat péči v okrese, kde žije přibližně 21,5 tisíce dětí. Z nich hospitalizujeme každý rok okolo 1500, dalších tisíc osob projde lůžky dětského oddělení jako doprovod,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Jednou z možností, jak do veřejné sbírky na vybavení dětského oddělení přispět, jsou zapečetěné kasičky, které již jsou, ale hlavně ještě budou, rozmístěny v různých místech regionu. „Prostory pro sbírkové kasičky nám už nabídli v Edenu v Bystřici a v tamních lékárnách Arnica a U Vavřince. Pomoc přislíbila také Lékárna u Asklepia ve Žďáře a přispět do kasičky bude možné přímo i v prostorách nemocnice. V současné době také jednáme s městským úřadem ve Žďáře. Další možností, jak přispět do sbírky, je poslat peníze na speciálně zřízený sbírkový účet 115-7096220287/0100,“ přiblížila Tamara Pecková.

Do podpory nákupu zařízení nového oddělení se už zapojil například i Žďár nad Sázavou, a to v rámci již několikaleté pravidelné finanční pomoci zdravotnickému zařízení. „Byl schválený finanční dar ve výši 150 tisíc korun na vybavení nového dětského oddělení, především na pořízení polohovacích postelí ve třech dětských pokojích intenzivní péče,“ potvrdil místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Žďár nemocnici finančně pomáhal i v minulých letech, třeba v roce 2015 třemi sty tisíci korun na nákup artroskopické věže pro ortopedické operace, 150 tisíc město věnovalo o rok později na nákup nové sanitky a dalších 150 tisíc korun loni na pořízení věže na endoskopické operace pro urologické oddělení. Nákup posledně zmíněné operační techniky byl současně spojen s velkou benefiční akcí Koruna pro muže, díky které nemocnice získala 1 385 154 korun – přispěli drobní dárci, firmy a významní zaměstnavatelé z regionu, Žďár a Nové Město na Moravě. „Věž je již koupená, její cena byla 1 856 140 korun včetně DPH a 1. června bude slavnostně představena na operačních sálech nemocnice,“ doplnila mluvčí nemocnice.