Zatímco nemocnice je inadále svolná mimosoudního vyrovnání, právní zástupce párů zPřibyslavic a Jabloňova Igor Veleba už tuto možnost vyloučil. Trvá na dvanácti milionech za psychickou újmu. „Nemocnice to nehodlá akceptovat. Do čtrnácti dnů proto vypracuji žalobu na ochranu osobnosti. Další jednání povedeme usoudu,“ vzkázal Veleba.

Vedení nemocnice považuje výši odškodného za přehnanou. Zdravotnické zařízení hospodaří sveřejnými prostředky, není tedy možné tak vysokou částku vyplatit. „Sohledem na jiné události vČeské republice zposledních let je to nepřiměřené,“ řekl včera ředitel Petr Mayer.

Prostřednictvím právníka Ondřeje Dostála předeslal, že maximální možná výše odškodného je jeden milionkorun.

Stávající nabídka ze strany nemocnice je 150tisíc pro každého rodiče, tedy 300tisíc pro rodinu. Ktakové sumě údajně dospěla studiem srovnatelných případů, při nichž došlo kzásahu do rodinných práv.

Částky, jež žalobci vysoudili, se pohybují kolem sta tisíc korun. „Zákon stanovuje částku za usmrcení, ta je 240tisíc. Na odškodnění za záměnu dětí nepamatuje,“ konstatoval právní zástupce Dostál.

Zohlednil rovněž výsledky psychologických testů, které si nemocnice na poškozených vyžádala. Podle něj nejsou patrné důvody kvyplacení šesti milionů každé zrodin. „Znalci žádnou újmu neshledali,“tvrdí.

Kromě dvanácti milionů, požadovaných zatím jen ústně, si manželé Čermákovi a Jaroslava Trojanová sLiborem Brožou nárokují dalších téměř sto tisíc na náklady spojené stestem DNA, určením otcovství a vyhotovení odborného posudku.

Ani tuto částku nevidí nemocnice jako opodstatněnou. „Stotisícový dar byl rodinám poskytnut krajem Vysočina. Určen byl právě na výdaje, spojené se záměnou dětí,“ připomněl ředitelMayer.