Přístroj pomůže pacientům. Umí třeba odhalit zlomeniny, které se na rentgenu vůbec neobjeví. Co se může pomocí nového přístroje dále zkoumat?

„Jedná se například o vyšetření skeletu, kdy je možné kostní metastázy diagnostikovat šest měsíců před tím, než se objeví první změny. Pomocí gamakamery je dále možné stanovit v rámci zátežového vyšetření srdce ischemickou poruchu srdeční,“ popsal primář oddělení nukleární medicíny Jaroslav Bureš.

Hybridní gamakamera nahradila původní gamakameru DS7. „Ta na oddělení pracovala více než třináct let,“ informoval ředitel novoměstské nemocnice Zdeněk Kadlec.

„Systém hybridní kamery zajišťuje vysoce přesný diagnostický obraz. A to jak z hlediska vyšetření na bázi nukleární medicíny, tak i při anatomickém umístění defektu při naprosto minimálním radiačním zatížení,“ dodal ředitel.

Nové zařízení je oproti předchozí kameře vybaveno dvěma detektory namísto jednoho, což pro pacienty znamená zkrácení vyšetřovací doby. „Vyšetření trvalo v rozmezí 45 až 60 minut a pacient při něm musel být v naprostém klidu. To se ne vždycky podařilo a výsledek pak byl tímto pohybem ovlivněn,“ upřesnil primář Jaroslav Bureš.

Nyní se na oddělení ročně vyšetří asi 2200 lidí, denně zhruba deset. Při vyšetření se používají specifické látky, takzvané radionuklidy, které jsou pacientům aplikovány do organismu. „My pak sledujeme jejich vychytávání v určitých orgánech, jejich rozvrstvení a změny, a podle toho pak můžeme posoudit funkci jednotlivých orgánů,“ uvedl primář.