Česká kancelář pojistitelů (ČKP) se totiž rozhodla bojovat proti neplatičům povinného ručení. Ve žďárském okrese je jich nejvíce právě mezi majiteli malých motocyklů. Podle mediální zástupkyně ČKP Jany Čechové je to dáno tím, že lidé mají tyto stroje doma už několik let a nebyli je schopni vyřadit z registru vozidel.

„Mají je rozmontované v garáži na součástky a myslí si tak, že už neexistují. Pokud je ale neodhlásili na úřadě, musí za ně povinné ručení platit,“ uvedla Jana Čechová.

Dvacet korun za den

Všichni vlastníci malých motocyklů, kteří zmiňované pojištění nemají zaplacené, budou muset České kanceláři pojistitelů uhradit příspěvek. Povinnost zaplatit ho mají hříšníci od 1. ledna 2009. „Pokud má tedy doma někdo pionýra, u něhož nemá povinné ručení uhrazené, bude muset za každý den od začátku letošního roku zaplatit dvacet korun. Dnes je například 20. března. Což je tuším sedmdesát devět dní od začátku roku. Člověk, který tedy ještě ručení nezaplatil a obdržel dnes výzvu, aby to napravil, uhradí necelých šestnáct set korun,“ řekla včera Jana Čechová.

Výzvy budou neplatičům, kterých je v okrese čtyři a půl tisíce, průběžně zasílány. „Pracovníci České kanceláře pojistitelů s tím začali už v druhé polovině února. Bude to však nějaký čas trvat, než se to ke všem dostane. Pokud tedy někdo nechce platit peníze zbytečně navíc, měl by si povinné ručení zařídit co nejdříve. Zaplatí pak jenom částku ke dni, kdy si dal vše do pořádku. To samé platí i tehdy, když motocykl vyřadí z registru na příslušném úřadě,“ sdělila mediální zástupkyně ČKP.

Nechtějí trestat

Příjemce výzvy bude mít třicet dní na to, aby příspěvek uhradil, popřípadě doložil, že motocykl nepoužíval v rozporu se zákonem.

„K tomuto účelu obdrží spolu s výzvou dotazník, jehož prostřednictvím to může specifikovat. Tvrzení je však nutné doložit kopiemi dokladů, které prokazují jeho pravdivost. Například kopií pojistné smlouvy, kopií technického průkazu s vyznačením doby vyřazení pionýra z registru vozidel či kopií protokolu o oznámení odcizení stroje Policie České republiky,“ informovala Jana Čechová.

Podle výkonného ředitele ČKP Jakuba Hradce není jejich cílem potrestání hříšníků.

„Jde nám spíše o to, aby všichni motoristé v této zemi jezdili pojištěni. Proto vynakládáme značné úsilí na to, aby veřejnost byla informována a k podobným situacím nedocházelo. Doporučujeme proto všem, kterých se problém týká, aby ho řešili. Lépe pozdě, než nikdy,“ vysvětlil Hradec.