S dotacemi z Evropského sociálního fondu a také finančním příspěvkem ze státního rozpočtu stoupla naděje na pracovní uplatnění těm lidem, kteří spadají do některé z kategorií stanovených úřady práce jako „rizikové“.

Jedná se především o osoby, jež mají největší potíže najít si zaměstnání. Mohou vykonávat takzvané veřejně prospěšné práce. „Oproti loňsku je počet těchto míst téměř dvojnásobný,“ uvedla Eva Sekorová, mluvčí žďárského úřadu práce.

Rizikové skupiny

Pracovní úřad pro letošní rok do „rizikové“ skupiny zařadil uchazeče o práci starší padesáti let či mladé lidi do dvaceti let. Dále ty zájemce, kteří v evidenci pracovního úřadu zůstávají déle než pět měsíců. Patří sem také osoby pečující o potomka ve věku do deseti let, lidé s nějakým druhem postižení nebo uchazeči nemající kvalifikaci. Šanci na získání veřejně prospěšné práce mají ovšem i ti, jež museli pracovní poměr ukončit z organizačních důvodů ve firmě a jsou pak déle jak tři měsíce v evidenci úřadu práce.

Právě díky možnosti spolufinancování míst pro tyto lidi z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, si mohl Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou dovolit počet těchto pozic oproti loňsku citelně navýšit.

„K 31. květnu bylo pro okres Žďár nad Sázavou v loňském roce vytvořeno padesát míst na veřejně prospěšné práce. V roce 2009 jejich počet ke stejnému datu činí devadesát čtyři,“ řekla Sekorová.

Pro ty, kteří vyhoví daným požadavkům, jsou podle ní nachystány především nejrůznější pomocné činnosti.

„Patří sem například údržba veřejné zeleně a obecních budov, práce v obecních lesích, úklidové a údržbové práce v obci, obsluha a úklid veřejných toalet nebo různé práce sociálního charakteru,“ upřesňuje Eva Sekorová.

Na jednoho člověka dostává nyní úřad práce 10 800 korun, což je pro obce jakožto zaměstnavatele natolik vysoká částka, že je to motivuje k tomu, aby místa veřejně prospěšných prací vytvářela.

Přidělená částka pochází z osmdesáti pěti procent z evropských fondů, zbylých patnáct procent putuje ze státní kasy. Lidé spadající do stanovených kategorií přidělenou činnost vykonávají jako práci na plný úvazek.

„Ale jedná-li se například o osobu s nějakým zdravotním postižením, lze vytvářet i zkrácené pracovní úvazky, příspěvek se ale v tomto případě odpovídajícím způsobem krátí,“ popisuje Eva Sekorová. Vykonáváním veřejně prospěšných prací se lidé de facto stávají zaměstnanci města, a za svoji činnost dostávají mzdu, jež odpovídá charakteru dané práce. Zároveň jsou také vyřazeni z evidence pracovního úřadu.

Právě možnost vykonávání veřejně prospěšných prací je jedním z faktorů, jenž v květnu pozastavil předchozí růst nezaměstnanosti v okrese. Lidí shánějících práci bylo ke konci letošního května 4917, zatímco koncem dubna byl jejich počet o něco vyšší – 4938.

Osoby nezaměstnané déle než rok a pobírající sociální dávky, se teď musejí připravit na platnost další novinky. Pokud od července neodpracují alespoň dvacet hodin „neplacených“ veřejně prospěšných prací , budou jim finance, které dosud bežně pobírali, znatelně zkráceny.

------------------

Obecně prospěšné práce