Loni to podle Českého statistického úřadu byly více než čtyři pětiny z celkové zhruba půl miliardy korun investic. Nejdražší byly stavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod. Řada velkých akcí se v této oblasti ještě chystá.

Investoři se sídlem v kraji uskutečnili v roce 2009 kvůli ochraně životního prostředí akce za 451 milionů korun, což bylo v meziročním porovnání o 136 milionů korun méně. Na loňské projekty získali 135 milionů korun z dotací.

Nejméně za šest let

Kvůli zlepšení čistoty vypouštěných odpadních vod bylo na Vysočině v roce 2009 vydáno 263 milionů korun, dalších skoro 120 milionů korun stály projekty zaměřené na lepší nakládání s ostatními odpady. Ochrany ovzduší se týkaly akce za 34 milionů korun a kvůli ochraně půdy a vod byly provedeny investice za devět milionů korun.

Na Vysočině loni dávaly peníze do zlepšení zařízení ovlivňujících čistotu okolí také instituce, které nesídlí v kraji. Celkem byly na území kraje provedeny investice za 594 milionů korun, což byla nejnižší částka za posledních šest let. Tento pokles mohl být způsoben i tím, že řada zásadních projektů na přestavbu kanalizací a čistíren odpadních vod již byla provedena dříve.

Přísnějším normám pro vypouštěné odpadní vody mají největší sídla v kraji vyhovět už v tomto roce. Přesto se ještě řada projektů chystá, rekonstrukce kanalizací provádějí nebo připravují i menší města a obce.

V nejbližší době by například měly začít další akce zaměřené na zlepšení čistoty vody v řece Dyji. Do projektu za víc než 1,7 miliardy korun, který slíbila dotovat Evropská unie, je zapojeno 15 sídel z Vysočiny a jižní Moravy, stavební práce by měly být provedeny do konce roku 2012.