Největší nabídka táborů je v současné době na Vysočině. Organizátoři zde pořádají sto padesát osm táborů s nejrůznější tematikou pro všechny věkové kategorie dětí i dospívajících.

„Webový katalog chce rodičům ulehčit vyhledávání informací a poradit, který tábor je pro jejich děti nejvhodnější,“ přiblížil jeden z autorů webu Jan Burda z Třebíče.

Zájemci si mohou najít tábor v každém kraji, výběr je bohatý. Rodiče mají na výběr z pěti set osmdesáti osmi možností, kde může jejich dítě strávit část prázdnin.