„V letošním ročníku se sešlo celkem 189 nominací," informoval ředitel žďárské příspěvkové organizace Active středisko volného času Luboš Straka. „Do finále postoupilo sto po deseti nominovaných v každém z pěti oborů, a to jak u žáků, tak i u studentů středních škol," dodal Straka.

Žáci a studenti zastupovali obory humanitní, umělecký, přírodovědný, technický a sportovní a kromě toho, že se dostali do finále či získali Talent Vysočiny, se mohou těšit i na finanční odměnu. Vítěz v daném oboru a kategorii získává stipendium ve výši tisíc či dva tisíce korun po dobu deseti měsíců, další komisí nominovaní žáci a studenti dostanou jednorázové stipendium tisíc, nebo dva tisíce.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za výjimečné výsledky v určitém oboru získali tři studenti Alžběta Vítková z Gymnázia Třebíč, Jiří Sýkora z Hotelové školy Třebíč a Hana Pařízková z velkomeziříčského gymnázia.

Pět z deseti Talentů Vysočiny je letos ze Žďárska. Například Daniel Vašek, kterého v kategorii žáků v přírodovědném oboru navrhlo žďárské gymnázium. V přírodovědném oboru za střední školy zvítězila také Hana Pařízková z velkomeziříčského gymnázia. V technickém oboru žáků to zase byl Jonáš Rosecký ze žďárské Základní školy Komenského 2 a v humanitním oboru žáků byl komisí vybrán jako nejlepší Jaromír Chroustovský z Gymnázia v Novém Městě na Moravě. Základní a Mateřská škola v Herálci navrhla Elišku Teplou, které se letos podařilo stát Talentem Vysočiny ve sportovním oboru žáků.