„My jsme spokojení, měli jsme stoprocentní úspěšnost,“ vyjádřil se ředitel bystřického gymnázia Milan Hanák. Někteří z tamních studentů si vybrali náročnější úroveň státní maturity, jiní z opatrnosti zvolili tu lehčí, ale všichni byli úspěšní.

Jedničky a dvojky

„Trochu nás překvapilo, samozřejmě že příjemně, že u maturitních zkoušek byla málokterá známka horší než dvojka,“ poznamenal ředitel gymnázia v Bystřici.

Zda je však skutečně správné, aby všechny typy středních škol měly totožné zadání maturit, to podle jeho názoru přiblíží následná diskuze, která se o výsledcích úspěšnosti či neúspěšnosti státních maturit povede.

„Možná by nebylo od věci uvažovat i o tom, zda by zvládnutí vyšší úrovně maturity mohlo být takovou „vstupenkou“ na vysoké školy, ale to by pochopitelně záviselo na řadě dalších aspektů, například na tom, jak by se k tomu postavily ty školy,“ dodal Milan Hanák.

Stoprocentní úspěšnost při zvládnutí státní maturitní zkoušky hlásí i Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě.„Jsme velmi spokojeni. Ukázalo se, že naši studenti mají velice dobrou úroveň vzdělání, a to nejenom při státní maturitě, ale i při profilové,“ sdělil ředitel novoměstského gymnázia Milan Pavlík.

Nejhůře z celostátního pohledu u státní maturity dopadli studenti nástavbového studia – těch neprošlo bezmála čtyřiačtyřicet procent. Ne všude však výsledek kopíruje tento nelichotivý republikový průměr.„V tomto ohledu se nám podařilo uspět velice dobře,“ informoval ředitel Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou Jiří Cočev.„Ze 17 studentů nástavbového oboru zvládlo státní maturitní zkoušku 15, pouze dva byli neúspěšní,“ dodal ředitel Jiří Cočev.

O úspěchu, či neúspěchu studentů nástavby naopak nechtělo nic prozradit vedení Střední školy obchodní a služeb ČMSD ve Žďáře nad Sázavou.„Nevím, proč bych měl sdělovat výsledek státních maturit v naší škole, je to interní záležitost,“ prohlásil ředitel žďárské „obchodky“ Zdeněk Musil.

U studentů denního studia se v rámci republiky nepodařilo složit maturitu téměř devatenácti procentům z nich, z ostatních forem středoškolského studia kritériím zkoušky nevyhovělo bezmála dvaatřicet procent lidí.

Předpokládaný počet žáků pro opravný podzimní termín je sedmadvacet až osmadvacet tisíc, přičemž nejčastěji propadli z matematiky - neuspělo v ní více než čtrnáct procent studentů. Analýzy, které vyplynou z výsledků státních maturit, budou podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše do konce měsíce odeslány vládním činitelům i školskému sněmovnímu výboru.

V příštím roce by měli studenti testy absolvovat už v dubnu, ústní zkoušky by přišly na řadu v květnu a opravné termíny na podzim mají být sladěny s případným nástupem absolventů k vysokoškolskému studiu.