Sbory na prvních třech místech dostaly pivní odměnu a originální „trkací" půllitry. Soutěž pro dobrovolné hasiče Kozel odměňuje nejhezčí hasičskou zbrojnici, připravil Velkopopovický Kozel ve spolupráci s Deníkem. Nejvíce hlasů, celkem 3147, získala hasičská zbrojnice v Křižanově. Na druhém místě skončila zbrojnice hasičů z Tisu na Havlíčkobrodsku a třetí místo patří dobrovolným hasičům z Hodic na Jihlavsku.

„Děkujeme všem dobrovolným hasičům, kteří se soutěže zúčastnili i všem, kteří dali nejhezčím zbrojnicím svůj hlas. Soutěž splnila svůj účel připomenout veřejnosti a odměnit obětavou a nezištnou práci dobrovolných hasičů nejen při ochraně majetku a zdraví občanů, ale taky při pořádání nejrůznějších kulturních či společenských akcí v obcích," řekl manažer značky Velkopopovický Kozel Luděk Baumruk.

Původní zbrojnice stála v Křižanově na náměstí. „Ale během druhé světové války byla zničena. Další zbrojnice stávala pod kostelem svatého Václava. Kvůli jejímu stáří ji nahradila stávající zbrojnice v roce 2001. V přízemí jsou garáže, šatna pro zásahovou jednotku a sklady. V patře je zasedací místnost, klubovna a kuchyň," popsal historii a zázemí zbrojnice velitel křižanovského sboru Jiří Šibor.

Sbor dobrovolných hasičů Křižanov byl založen v roce 1874, a dnes má sedmdesát pět členů. Vlastní také prapor, který je v Kraji Vysočina nejstarší.

Zásahová jednotka sboru má ročně průměrně čtyřicet výjezdů. Každoročně pořádají hasiči několik kulturních a sportovních akcí včetně masopustu a pálení čarodějnic.

Velkopopovický Kozel a program Hasičský rok s Kozlem odměňuje dobrovolné hasiče a jejich poctivou práci již deset let. Informace o výhodách věrnostního programu Hasičský rok s Kozlem a registraci nových sborů najdou dobrovolní hasiči na www.hasicskyrokskozlem.cz.