Místní i turisté se mohou o historii výroby železa v Kadově přečíst informace na šesti panelech. „Chtěli jsme návštěvníkům, ale i místním obyvatelům přiblížit tento významný úsek historie obce obrazovou formou,“ komentoval novinku starosta Kadova Jiří Lausch.

Naučná stezka začíná v centru obce a první panel přibližuje historii železářství. „Další panel připomene dolování v Rovných dolech a tamní zaniklý důl. Následující zastávky zájemce seznámí s místy, kde se litina ve vysoké peci vyráběla, základy milířů v Kopaninách, v nichž se pálilo dřevěné uhlí nezbytné k vytápění vysoké pece, nebo vlivem tohoto průmyslového odvětví na okolní krajinu,“ popsala zastávky Lenka Mašová z Koruny Vysočiny, organizace, která se stará o propagaci regionu.

Na tvorbě panelů se podle Mašové podílel i žďárský muzejník a historika Miloslav Lopaur, který je mimo jiné spoluautorem publikace Železárenství na Novoměstsku a v Kadově má rodinné kořeny. „V Kadově se těžbou železné rudy a výrobou litiny zabývali v letech 1651 – 1874. Kadov byl současně hlavním centrem železárenství v okolí, dalšími obcemi byly Vříšť, Kuklík, Milovy nebo Křižánky. V první polovině 19. století tamní železárny zaměstnávaly na 500 lidí,“ vyzdvihl význam hutí v Kadově a jeho okolí Lopaur.