Tyto práce budou na Hornické ulici v těsné blízkosti kotelny, která přispěje k úspoře energie, probíhat v srpnu. „Na konci měsíce by mohla už začít růst nová budova. Je ale potřeba upozornit obyvatele na to, že zakládání a pilotáže jsou z hlediska hluku a prašnosti nejnáročnější částí stavby. Nejvíce to bude samozřejmě obtěžovat občany bydlící poblíž," sdělil Šmarda.
Hrubá stavba by měla být dokončena v říjnu. „Bylo by dobré, kdyby byla budova do zimy pod střechou. Jinak asi není šance stihnout dokončení v termínu. Přes zimu bude muset firma dělat vnitřky," potvrdil novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Na výstavbu městských lázní si Město musí vzít úvěr, neboť vše staví za vlastní peníze bez jakýchkoliv dotačních titulů. „Letos není potřeba úvěr čerpat, všechno jsme zatím schopni uhradit z vlastních prostředků. K čerpání úvěru přikročíme v příštím roce," řekl starosta Šmarda. V letošním roce bude výstavba městských lázní stát město přibližně dvacet milionů korun. Celkový rozpočet na tuto akci se pohybuje okolo devadesáti milionů.