„Podle přílby lze dobře určit, že pochází z doby předhusitské, neklidného času markraběcích válek. Pokud jde o jejího majitele, tak rozhodně nešlo o nikoho chudého. Pravděpodobně nějaký člověk urozeného stavu. Zeman, rytíř nebo pán. Mohl to být někdo z lapků ve službách Viléma z Pernštejna. Mezi ně patřil například známý lupič Šrám, který měl být popraven právě v Bystřici,“ přiblížil pravděpodobný původ helmice vedoucí Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem Vladimír Cisár.

Samotná přílba je cenná nejenom z pohledu nálezců, ale má svůj historický význam. Díky ní se totiž bude muset měnit celá dosud oficiální historie místa nálezu. To totiž mělo být obydleno ještě v šestnáctém století, ale podle polohy nálezu přílby je zřejmé, že došlo k boji, který znamenal zkázu dotčené lokality.

Konkrétnější údaje by mohly přinést další objevy. „Našly se tam i nějaké mince. Ty nám po bližším prozkoumání mohly ukázat přesnější datování,“ doplnil Cisár.

Přilbice je v současné době v rukou restaurátorů. Potom se stane společně s dalšími exponáty majetkem bystřického muzea. Repliku helmice dostane obec, kde byla nalezena.

Ivan Lidmila