„Parkové úpravy náměstí byly začleněny do plánu akcí již v minulém volebním období. Začalo se v říjnu 2005, dělníci pak skončili letos v červnu,“ uvedl starosta Nového Veselí Ivo Jonák.

Z části rozpadlých povrchů vznikly nové chodníky, nová centrální plocha kolem sochy T. G. Masaryka a nové parkoviště. Na zbývajících plochách je zasetá nová tráva . Ostrůvek s chodníkem oddělil rušnou silnici od náměstí a vytvořil tak pro chodce bezpečný úsek v centru městyse.

„Vzrostlé stromy jsme pořezali, proschlé a přerostlé jehličnany skáceli. Firma ze Žďáru nad Sázavou vysázela nové keře. V parku také přibyly lavičky a osvětlení. Původní osvětlené sloupky téměř okamžitě po nainstalování zničili vandalové. Byly proto nahrazeny jiným, vyšším typem osvětlení,“ sdělil Jonák.

Zároveň došlo k úpravám okolí u jednotlivých rodinných domů Na Městečku. Při provádění zemních prací byly položeny sítě elektřiny a vodovodu pro případné vybudování kašny. Před vlastní stavbou byl opraven vodovod a kanalizační šachty.

Celkové náklady stavby přesáhly dva miliony korun. Kraj Vysočina poskytl městysi na tuto investiční akci dotaci ve výši 120 tisíc korun.