Město na letošní rok naplánovalo tři tradiční trhy, a sice jarní, který se bude konat ve středu 15. května na dlážděné ploše centra města, pouťový a vánoční.

Pouťový trh se bude konat 16. června a prodejní stánky budou v tomto případě rozmístěny nejen na Náměstí, ale také v přilehlých ulicích Radnická a Komenského. Ovšem ještě před samotným pouťovým trhem začnou již od 13. června střed města zaplňovat pouťové atrakce.

Posledním řemeslným trhem v tomto roce bude trh vánoční. Naplánován je na 10. prosince.