„Dozvědět se něco více o Domácí hospicové péči a případně ji finančně podpořit budou moci pro letošní rok i úředníci žďárského úřadu práce. Ty v polední pauze navštíví zaměstnanci a dobrovolníci s prodejem koláčků,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Zhruba od pěti hodin ráno bude možné Domácí hospicovou péči rovněž podpořit před hlavní bránou firmy Žďas ve Strojírenské ulici.

Stejně tak se do kampaně zapojí i žďárská Poliklinika. Dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity tam bude možné s koláčky potkat od sedmi hodin ráno. Během dopoledne bude možné oslovit dvojice dobrovolníků i na náměstí a dalších frekventovaných místech Žďáru nad Sázavou.

Koláče k prodeji dodaly jako každým rokem žďárské pekárny ENPEKA a Pekařství Řečice. „Část koláčů jsme od firem zakoupili za zvýhodněnou cenu, část nám dodaly zdarma. Pro letošní rok plánujeme prodat zhruba 1 300 kusů,“ doplnila Jana Zelená.

Dýně ve všech podobách najdete v zámku ve Žďáře v sobotu 30. září od 13 do 17 hodin.
V zámku opět chystají Den dýní

Finance, které Charita z prodeje obdrží, budou využity pro zabezpečení péče o nevyléčitelně nemocné. „Tato sbírková kampaň, která se koná napříč oblastními Charitami Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, je nejen důležitou součástí osvěty o hospicové službě, ale slouží rovněž i pro získávání stále chybějících finančních prostředků na tento typ péče,“ připomněla Zelená. Kampaň se každoročně uskutečňuje na začátku října, kdy se celosvětově koná Světový den hospiců a paliativní péče.

Domácí hospicová péče je terénní službou žďárské Charity, která působí po celém okrese Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje péči těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a také těm, kteří poskytují podporu i jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, lékaře urology, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v nemoci v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými až do konce života.

Charita hospicovou a paliativní péčí usiluje o alternativu a legitimní protiváhu vůči názorům zastávajícím eutanázii, proto pořádá kampaně, jakou je i Koláč pro hospic.

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno