Jak zároveň Marek konstatoval, mezi těmi, již se rozhodli vypořádat své závazky vůči městu, aniž by po nich radnice požadovala poplatek z prodlení, však nebyli ti největší dlužníci.

Úspěch akce

Marek rovněž řekl, že na druhou stranu, což osobně považuje za úspěch, městu díky odpuštění penále vyrovnali dlužné částky za nájemné a za služby s tím spojené minimálně dva nájemci, kteří městu za nájem v bytových jednotách nehradili v delším časovém horizontu.

„Stále častěji se totiž objevují případy, že lidé chtějí zaplatit, ale samotné penále je vyšší než dlužná částka. Proto jsme přistoupili k jeho prominutí," vysvětlil důvod, proč vyhlásili v Novém Městě na Moravě penálové prázdniny, místostarosta Stanislav Marek.

Všichni dlužníci na nájemném obdrželi v souvislosti s touto příležitostí v jarních měsících dopis, v němž byl uveden dlužný obnos včetně poplatků z prodlení. Pro ty dlužníky, kteří měli snahu řešit v průběhu „poplatkové amnestie" svoji situaci, ale neměli potřebnou hotovost, zástupci novoměstské městského úřadu připravili splátkový kalendář. Nejnižší měsíční splátku stanovili na 500 korun.

Město má v majetku celkem čtyři stovky bytů, potíže s placením v pěti procentech z nich. S nájemci vesměs uzavírá nájemní smlouvu na dobu určitou, na jeden rok. Pokud svoji platební povinnost plní, je jim automaticky prodlužována. S těmi, již mají v průběhu roku s platební morálkou naopak problémy, je další smlouva podepisována jen na tři měsíce. Kromě vypovězení nájemní smlouvy využívá radnice například služeb exekutora.

Byli vystěhováni

„Správu bytů pro město provádí realitní kancelář. Ta je podle uzavřené smlouvy také finančně motivována k co nejefektivnějšímu vymáhání dluhů," podotkl pro Žďárský deník tajemník městského úřadu Petr Hanych.

Nejvyšší pohledávky po nájemném v městských bytech evidují u dvaceti osob. Každá dluží více než 20 tisíc korun, v konečném součtu to dělá sumu ve výši 1,6 milionu korun. „Momentální atmosféra je taková, že tolerance odpouštět penále z prodlení nájemcům, kteří neplatí pouze z principu, ne proto, že by byli v těžké životní situaci, bude čím dál tím menší," upozornil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

S některými z dlouhodobých neplatičů, kteří nevyužili poslední šance v uplynulých měsících, se město v září také rozloučilo. „Uspěli jsme při jejich vystěhování," doplnil šéf radnice Šmarda.