Zatímco osobní doprava bude vedena přes mostní provizorium, těžké vozy budou jezdit po náhradní trase. Plánovaná objížďka přes Ždírec nad Doubravou nebude možná.

„Byla totiž schválena také oprava dvou mostů u Stříbrných Hor, a i tam bude postaveno mostní provizorium pouze pro osobní dopravu. Náhradní trasa by tudy mohla být vedena pouze měsíc, pak by se stejně musela hledat jiná,“ vysvětlila ředitelka jihlavské správy ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

Podle neoficiálních zdrojů by objížďka mohla vést přes Svitavy. Pro řidiče kamionů, kteří by se chtěli dostat například z jednoho konce Žďáru na druhý, by to znamenalo zajet si asi sto dvacet kilometrů. „Ano, i to je pravděpodobné. Přes Svitavy by objížďka opravdu vést mohla,“ uvedla Marie Tesařová.

O tom, kudy nakonec objížďka povede, nyní jednají krajští radní. „Zatím vám nemohu nic říct,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Ladislav Staněk.

Prvním krokem při opravě mostu bude zachování soch světců. Ty budou před zahájením prací sundány a uloženy v depozitáři.

„Poté se odstraní zídky po straně mostu a kryt vozovky. Pod ním je železobetonová spojitá deska, která tam byla umístěna v roce 1949. Po jejím prohlédnutí se rozhodne, zda bude opravena, nebo vyměněna. Následně se vytvoří izolace, aby do mostu nezatékalo, a vrátí se zpět zídky i povrch komunikace,“ uvedl generální ředitel společnosti SMP CZ, jejíž pracovníci budou opravu provádět, Martin Luksanský. Práce na mostě začnou v polovině dubna.

Rozhovor s Marií Tesařovou o opravě mostu čtěte zde