Je vyčísleno, jaké množství antibiotik lékaři předepíší, aniž by to bylo nezbytně nutné?
Zbytečně předepsaná antibiotika v České republice představují asi okolo čtyřiceti až padesáti procent jejich celkové spotřeby, což znamená zhruba miliardu zbytečně vynaložených korun ročně.

Problém s antibiotiky se ale netýká jenom zbytečných finančních ztrát…
Bakterie se stávají vůči léčivům rezistentní. Příčinou je právě nevhodné používání antibiotik například při virových infekcích a eventuálně také špatná volba přípravku lékařem. I když Česká republika patří do evropského průměru z hlediska spotřeby antibiotik a rezistence bakterií, i u nás jsou pozorovány všechny nebezpečné trendy odolností bakterií k antibiotikům.

Které bakterie jsou nejodolnější?
Jedná se zejména o nárůst odolnosti bakterií způsobujících infekce močových cest, kde patříme mezi nejhorší země v Evropě. Podobně dochází k vzestupu rezistence streptokoků na makrolidová antibiotika, která se používají jako záložní pro pacienty alergické na penicilin. Velký problém nemocniční péče je ztráta účinnosti takzvaných záložních antibiotik u vážně nemocných pacientů, která může vést k selhání celé nákladné léčby a smrti pacienta.

Předepisování dalších a dalších antibiotik ve snaze dosáhnout kýženého účinku ale organismu nemocného příliš neprospívá, že?
Vedle nárůstu odolnosti bakterií na antibiotika se stále častěji setkáváme také s negativními dopady na fyziologickou střevní flóru. Od roku 2007 v celé České republice, Vysočinu nevyjímaje, narůstá výskyt těžkých zánětů střeva u pacientů léčených běžnými antibiotiky. Toto onemocnění způsobené bakterií Clostridium difficile je příčinou úmrtí daleko většího počtu pacientů než mediálně vděčná klíšťová encefalitida nebo meningokoková infekce.

Co tedy budete v nemocnici v rámci Evropského dne dělat?
Jedná se o distribuci informačních letáků o racionálním přístupu k užívání antibiotik určených ambulantním a hospitalizovaným pacientům. V rámci činnosti antibiotického střediska infekčního oddělení jsou průběžně upřesňovány lokální terapeutické postupy pro nasazení antibiotik v nemocniční péči a lékaři budou znovu informováni o správném využívání mikrobiologických vyšetření pro cílenou antibiotickou terapii.

Co se dá udělat pro to, aby antibiotika lidem nepřestala pomáhat?
Nepříznivý stav ve vývoji nových antibiotik nás musí vest k uvážlivému zacházení s dostupnými preparáty, aby jejich účinnost byla zachována i pro další generace. Je potřeba, aby vzdělávání laické i odborné veřejnosti nebylo záležitostí jednoho dne, ale opíralo se o dlouhodobou kampaň. Proto v loňském roce ministerstvo zdravotnictví vytvořilo Národní antibiotický program.