Zřícenina Zubštejnu patří mezi neznámější z několika bývalých hradů ležících v blízkosti řeky Svratky. Je také patrně jednou z nejzachovalejších.

To i díky zásahům pro udržení současného stavu. Ty zatím z velké části hradilo město Bystřice nad Pernštejnem, jemuž ruiny hradu patří. Před několika lety hrozil dokonce zřícenině sesuv jedné z hlavních stěn. Tomu zabránily rozsáhlé opravy, které přišly bystřickou městskou pokladnu skoro na tři čtvrti milionu korun.

Jenomže na zajištění a zabezpečení hradu je potřeba peněz daleko víc. Odhadem asi dvacet milionů korun. Bystřice už žádala několikrát o dotace, ale zatím neúspěšně. Na řadě je tedy další pokus. Žádost nyní ale nezahrnuje jenom stavební část, ale i turistické zatraktivnění místa.

„O statické zabezpečení Zubštejna se snažíme už asi deset let. Pochopitelně stavební část představuje největší finanční položku. V této žádosti o dotace ale počítáme i se zlepšením pro turisty. Jde o lavičky, informační panely a zastřešená místa k posezení. Je tu ale i určitě jedno z velkých lákadel. Tím jsou kopie středověkých dobývacích strojů. Praky a věže. Tyto stroje se pochopitelně na Zubštejn nepoužívaly, ale nám jde spíše o ukázky válečnictví z doby největší slávy hradu,“ přiblížil záměr Aleš Sitař z odboru financí a investic bystřického městského úřadu.

Záměr oprav a zatraktivnění Zubštejna počítá s nákladem skoro patnáct milionů korun. V případě úspěchu žádosti města o podporu z programu Rozvoje udržitelného cestovního ruchu by mohla dotace pokrýt až více než devadesát procent nákladů.

--------------

Zubštejn

Hrad Zubštejn stojí na skále nad Pivonicemi od třináctého století. Původně nesl jméno Lápis, což je latinsky kámen.

V roce 1348 se poprvé objevuje pojmenování Zubrštejn. Zříceninu odkoupila Bystřice nad Pernštejnem koncem devadesátých let minulého století od státu.

Vedle Zubštejna ještě město vlastní také zříceninu hradu Aueršperk. I na ní proběhly během uplynulých let opravy zabraňující zřícení torza věže. Tu totiž během let podkopali turisté a hledači pokladů.

Ivan Lidmila