„Zelenohorské zvony byly zrekvírovány na jaře roku 1942. Od té doby v chrámu žádný nebyl," řekl Miloslav Lopaur, historik Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou. Nové zvony budou tři a zvonit budou z věže a dvou věžiček ambitu poutního kostela.

V areálu chrámu na Zelené hoře bývalo kdysi zvonů pět. Kostel ale v roce 1784 zachvátil zničující požár a věže nad kaplemi ambitu byly opraveny jen provizorně. „Po požáru věže nad těmito kaplemi nedostaly už nikdy původní tvar. Pouze dvě z nich nyní umožňují, aby se do nich zvony vrátily," vysvětlil Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní farnosti Nanebevzetí Panny Marie, která poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáre nad Sázavou spravuje.

Nové zvony ponesou reliéfy patronů, jimž budou zasvěceny – Cyrila a Metoděje, Zdislavy a svatého Vojtěcha. Vytvoří je zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek. „Přesně víme, jak se předchozí zvony jmenovaly i jak byly laděné, a také víme, že je odlila firma Manoušek. Proto jsme chtěli, aby je i v současné době vyrobil pan Manoušek. Navazujeme na to, co vytvořil jeho dědeček," připomněl farář Záleský. Firma Manoušek vyrobila pro Zelenou horu tři nové zvony v roce 1926 jako náhradu za ty, co byly zabavené a přetavené v první světové válce. Po patnácti letech ale ze Zelené hory zmizely i ony. Opět byly zrekvírovány pro válečné účely.

Nové zvony na Zelené hoře budou vážit zhruba padesát, šedesát a sedmdesát kilogramů. „Budou malé, aby jejich pohyb nezatěžoval statiku věží. Největší bude umístěn na hlavní věži," uvedl Vladimír Záleský. Jak doplnil, zvony na Zelené hoře se rozezní zřejmě už letos. „Přáli jsme si, aby to bylo na pouť rodin, to však nakonec nestihneme. Zatím to ale vypadá tak, že zdržení nebude velké. Mohli bychom je stihnout instalovat ještě do konce roku," sdělil Záleský.

Celkové náklady na pořízení a instalaci zvonů nejsou prozatím přesně vyčíslené. „Nejmenší bude stát kolem sedmdesáti a ten největší zhruba sto tisíc korun," řekl Vladimír Záleský. Farnosti na pořízení zvonů přispívají dárci. Část malého zvonu bude sponzorovat žďárská společnost Žďas. Vrácení zvonů na Zelenou horu podporuje také Žďár nad Sázavou. „Město pro ten účel věnovalo kostelu třicet pět tisíc korun," informovala Nikola Adlerová, mluvčí žďárské radnice. Peníze na zvony dala žďárská radnice kostelu jako dárek k loňskému výročí dvaceti let od zapsání kostela svatého Jana Nepomuckého na seznam památek chráněných UNESCO. Prostředky na třetí zvon poskytnou jako dar kněží z brněnské diecéze.

Petr Rudolf Manoušek patří k nejlepším zvonařům v České republice. Do srpna 2002, kdy přišla velká povodeň, pracoval v dílně svého domku na Zbraslavi. Voda ale dílnu zcela zničila a Manoušek pak pracoval v několika zvonárnách v Evropě, nyní zvony odlévá v Nizozemsku. Podílel se také na odlévání největšího zvonu světa, který se při zvonění rozhoupává; je zavěšený v Japonsku na ostrově Honšú. Dílna Manoušků má více než stoletou tradici, zvony v ní začal odlévat Rudolf Manoušek v roce 1900. Za dobu své existence vyrobila a zrestaurovala několik tisíc zvonů, mimo jiné se podílela na opravě pražské loretánské zvonkohry či pořízení nového srdce pro největší český zvon Zikmund.