Se změnou vyhlášky, kterou od začátku roku nahradilo nařízení vlády, lidem, kteří používají komín, přibyla povinnost se o něj zodpovědněji starat. To znamená nezanedbávat jeho čistění a kontrolu a minimálně jedenkrát ročně si domů pozvat kominíka, který provede kontrolu spalinové cesty, případně i potřebné čištění. A také vystaví platné potvrzení.

Se zvýšenou poptávkou po kominících se ovšem vyrojili i ti falešní. Využívají neznalosti majitelů komínů a kasírují od nich vysoké částky za neodborně provedené služby.

„Mohu to potvrdit. V letošním roce se již objevily případy falešných kominíků, kteří po pochybném provedení služby nevydají potřebný zápis o této činnosti a vybírají neúměrně vysoké částky. Takovéto firmy se bez řádného ohlášení domáhají vstupu do domů a bytů za účelem provedení práce, využívají neinformovanosti občanů,“ upozornil Jan Leksa.

Každý to neumí

Podle cechmistra je ale i mezi kominíky řada kolegů, kteří dosud nezaznamenali změny v předpisech. „Nadále provádí pouhé čištění komínů nevyhovujícími postupy, vystavují osvědčení a revize podle léta neplatných předpisů a norem,“ doplnil Leksa.

Jak má tedy majitel domku poznat, zda je ten, kdo zazvonil bez předchozího objednání u jeho dveří, způsobilý k práci u komína? „Radíme lidem poptávat kominické služby pouze u zavedených a prověřených firem, popřípadě si ověřit totožnost a osvědčení kominíka. Platnost živnostenského listu lze ověřit zadáním údajů v rejstříku firem na www.rzp.cz,“ vysvětlil kominický cechmistr Jan Leksa.

Kominík s licencí je zákazníkovi povinen vystavit příslušné potvrzení, a ne už pouze pokladní doklad o zaplacení služby jako dříve. To bude majitel komína potřebovat, pokud by v domě došlo k požáru právě od komína, jako doklad pro pojišťovnu.

„Zatím jsme ještě takový případ neřešili. Především ale bude nutná změna smluvního ujednání mezi pojišťovnou a klienty, abychom mohli potvrzení požadovat. Bližší informace bychom měli znát příští týden,“ sdělil Luboš Zeman, pojišťovací zprostředkovatel pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny ve Žďáře nad Sázavou.

A co se vlastně v zákoně změnilo? „Vyhláškou se snížila četnost čištění i kontrol. A v podstatě je nyní legalizováno to, co u nás fungovalo už léta předtím, tedy, že si lidé mohou vyčistit spalinové cesty sami. Kontrolu však musí provést kominík, který pak zákazníkovi vystaví potvrzení, že jeho komín je v pořádku, případně označí závady, jež je třeba odstranit. V nejzávažnějším případě, když jsou spalinové cesty a komín v takovém stavu, že by to mohlo ohrozit životy, je povinností kominíka tuto skutečnost ohlásit stavebnímu úřadu, nebo hasičům, kteří mohou zakázat topení do té doby, než bude všechno v pořádku,“ přiblížil Jan Leksa.

Lidé si tedy mohou již zcela oficiálně čistit spalinové cesty pro odvod spalin od spotřebiče o výkonu do 50 kilowatt sami, avšak často přitom v nevědomosti udělají více škody než užitku. Při použití nesprávného nářadí a také bez potřebných zkušeností totiž mohou naopak spalinové cesty zanést tak velkou vrstvou sazí a dehtu, že zařízení přestane fungovat.

Kromě toho nedostatečná či nesprávná údržba komínů může mít i tragické dopady. „Může se značně zúžit, či dokonce i zcela uzavřít průchod spalin a obyvatelům domu pak hrozí, že se mohou otrávit oxidem uhelnatým, nebo způsobit požár,“ dodal cechmistr.

Změna vyhlášky s sebou v závěru minulého roku přinesla zvýšenou poptávku po kominických službách – lidé čekali až 25 dnů. Nyní už ale na kominíka většinou nebudete muset čekat více než týden. Pověřený živnostník se dostaví a provede vyčištění a kontrolu komína za částku, která se pohybuje mezi 100 až 400 korunami podle pracnosti.

---------------

Pro koho?

Přehled krajem Vysočina podporovaných učňovských oborů:

skupina A:

měsíční stipendium 700 Kč
-modelář, slévač, nástrojař
-obráběč kovů, kovář
-jemný mechanik
-kameník, tesař, zedník
-pokrývač
-pekař, řezník-uzenář
-klempíř, malíř a lakýrník (tyto tři jen ve školách, které současně nenabízejí autoobory)

skupina B:

měsíční stipendium 400 Kč
-strojní mechanik
-instalatér
-elektrikář
-elektrikář silnoproud

zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina