Zámeckým parkem vedou cestičky navazující na nedaleký les nad zámkem na severovýchodním okraji obce, kde nechal hrabě Mitrovský zbudovat několik romantických objektů. Lesopark Templ tak ozdobil chrámek osvícenství s hrobkou (kaple Templ, podle které pak dostal lesopark název), empírový egyptský obelisk, anglická lázeň či umělé kaskády.

Ve své době patřil k nejkrásnějším na Moravě. Nejvýznamnějšími dřevinami v parku jsou modřín opadavý, borovice limba, lípa velkolistá a jilm lysý. Z některých staveb zůstaly postupem času jen ruiny, jiné se nedochovaly, další objekty v lesoparku Templ obec postupně opravuje.

Mlejnek z víru otevírá každoročně turistickou sezonu v Novém Městě na Moravě.
Letní turistická sezona je u konce, postavičky Mlejnku z Víru se zastavily

Na jihozápadním konci Dolní Rožínky v lese Jivina (po levé straně od silnice vedoucí do Strážku) stojí umělá zřícenina kaple. I tuto stavbu nechal zbudovat Jan Nepomuk hrabě Mitrovský, a to v letech 1781 - 1789. Měla půdorys kruhové výseče, zdobila ji fresková malba a její výklenky různé sošky. Sloužit mohla i jako romantická kulisa pro výlety panstva při ukončení lovu zvěře, později ji ale zarostla hustá vegetace. I umělou ruinu před několika lety obec zpřístupnila turistům – došlo k vykácení náletových dřevin a k úpravě značené přístupové cesty.

V těsné blízkosti zámku se nachází turistická atrakce - strašidelný zámek Draxmoor, který vznikl adaptací objektu bývalé historické sýpky.