Junák - český skaut připravil i program pro veřejnost. Na náměstí ve Velkém Meziříčí vznikne skautský tábor se stany i stožárem. Lidé si budou moci vyzkoušet zdolávání lanových překážek, stavbu stanu, orientaci v mapě nebo si u ohně opéct špekáček. "Také delegáty čeká kromě vlastního jednání doprovodný program, při kterém si budou moci rozšířit vědomosti nebo se odreagovat při noční adrenalinové hře," sdělila mluvčí organizace Jitka Taussiková.

Dnes večer delegáti schválí program sněmu a vyslechnou bilanční zprávy vedení. V sobotu vystoupí hosté, mezi nimiž bude hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, zástupci světové skautské organizace nebo ministerstva školství. Na programu je i diskuse o odborném vzdělávání vedoucích či skautském programu. V neděli zvolí sněm náčelnictvo chlapeckého a dívčího kmene a bude schvalovat závěrečná usnesení.

Zájem o skauting v Česku v posledních letech roste. Loni přibylo hnutí 2307 členů. "Za posledních 11 let narostla skautská základna o 42 procent a letos počet členů skautského hnutí v Česku dosáhl počtu 57.840," uvedla mluvčí.

Čtěte také: Ve firmách je jedovatá voda i půda

Skauti nabízejí celoroční program ve více než dvou tisících oddílech po celé zemi, o letních prázdninách pořádají tisícovku táborů. Pro skauty jsou důležité jejich tradice, zároveň v poslední době obměnili program určený pro současnou generaci dětí a mládeže.

Skauting vznikl roku 1907 v Anglii, zásluhou učitele Antonína Benjamina Svojsíka se ještě za Rakouska-Uherska dostal i do českých zemí. Právě Svojsík tehdy pro anglické slovo "scout" vybral české synonym junák. Chtěl tím zdůraznit českou identitu v tehdejší mnohonárodnostní monarchii. Označení junák si skauti ponechali v oficiálním názvu své organizace. K popularitě skautského hnutí přispěl spisovatel Jaroslav Foglar, dlouholetý skautský vedoucí.

Dějiny českého skautingu odrážejí pohnutou historii země ve 20. století - v době nacistické a komunistické totality byl Junák zakázán, po návratu demokracie se třikrát obnovil, naposledy po listopadu 1989.