Jedním z míst, kde bledule rostou, je přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka na Bystřicku ve žďárském okrese na rozhraní kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Kvetou od února do dubna, letos se kvůli tuhé zimě bílozelené koberce složené z milionů drobných kvítků lemující břehy potoka objevily zhruba v druhé polovině března. Jejich „kvetoucí“ sezona je asi tři týdny.

„Když je hodně mírná zima, bledule kvetou už koncem února. Letos rozkvetly později a stejně jako v předchozích letech se na ně jezdí dívat lidé ze široka daleka,“ uvedl starosta Skorotic, místní části Chlébského, Roman Knop.

K bledulím se dá nejlépe dostat z Nedvědice v okrese Brno-venkov. Odbočka k Chlébskému je zhruba kilometr za obcí ve směru na Štěpánov nad Svratkou a souběžně až do Údolí Chlébského potoka z Nedvědice rovněž vede zelená turistická značka. Případně je do rezervace možné jít z opačné strany od obce Černovice.

Ve volné přírodě je bledule poměrně vzácná a je zahrnuta mezi zvláště chráněné rostliny – nesmí se trhat, přesazovat a žádným způsobem poškozovat či ničit. Koukořík, jak se bleduli také lidově říká, se rozmnožuje buď semeny, nebo dceřinými cibulkami.

Z jedné cibule vyrostou každý rok tři až čtyři úzké listy a na bezlistém stvolu jeden až dva velké bílé zvonkovité květy se žlutými skvrnkami na okvětních lístcích. Rostlina může být deset až třicet centimetrů vysoká, po odkvětu cibule v podzemí uchovává veškeré živiny.
Výskyt u vody

Bledule obsahuje jedovaté alkaloidy a není vhodná pro jakékoliv použití. Rostlina bývá k vidění v blízkosti malých vodních toků a v podmáčené půdě mezi stromy v lužních lesích a bažinách. Na rozdíl od jí podobné sněženky je u nás bledule původním druhem. Kromě volné přírody ji lze vidět i v zahradách, kam byla v mnoha případech nelegálně přinesena z jejího přirozeného prostředí a vysazena.

TIPY NA VÝLET:

Národní přírodní rezervace Ransko: Les s bledulemi se rozkládá jihozápadně od Starého Ranska na Havlíčkobrodsku. K nejpočetnějším porostům této rostliny na Vysočině vede cesta kolem Ranského rybníka, pak se již stačí napojit na červenou turistickou značku a po pohodlné lesní silničce vyrazit do nitra lesů.

Sklenský potok: Přírodní památka se nachází zhruba 1 km severovýchodně od Světnova na Žďársku. Bledule tam rostou v údolí Sklenského potoka.