Změny, které mají za cíl zvýšit pohodlí návštěvníků přírody a zároveň snížit škody na lesní půdě a porostech, spočívají hlavně ve zpevnění turistických chodníků a jejich odvodnění.

Za úpravami za přibližně jeden a půl milionu korun stojí Lesy České republiky. Státnímu podniku se na některé tyto akce povedlo získat dotaci, a to z Programu rozvoje venkova.

„Na exponovaných turistických trasách dochází často k situaci, kdy některá místa již nejsou průchozí a turisté je proto obcházejí. Tím poškozují porostní plochy mimo trasy. Zvyšuje se také nebezpečí úrazu,“ uvedl Josef Pollak, lesní správce z Lesní správy Nové Město na Moravě. Právě tato skutečnost vedla k vytvoření projektu, jehož cílem je vrátit turistické stezky zpátky na jejich původní trasy.

Nové mostky

Poškozené úseky byly zpevněny drceným kamenivem nebo i položením kamenné dlažby. Podmáčené lokality se dočkaly odvodnění, některé vodní toky či příkopy byly přemostěny.

První lokalitu takovým způsobem nechaly Lesy ČR upravit již v roce 2008. Zhruba dva a půl kilometru dlouhý úsek na žluté turistické značce mezi obcí Fryšava a vrcholem Devět skal trpěl hlavně kvůli erozi a podmáčení. Za 911 tisíc korun, které uhradil státní podnik z vlastních prostředků, byl turistický chodník zpevněn a vrácen na původní místo.

Tři další vrcholové partie Žďárských vrchů pak dostály změn v uplynulém roce .

Svah pod Devíti skalami byl loni zúžen a vymezen provedením zátarasů z klestí na svoji původní trasu. Přibyly i kamenné schody. Proměnou prošel také úsek na stezce od Devíti skal k prameni Vysoká studna. Mokrá místa na této trase byla vyložena kameny a u samotné studánky byla vyměněna krytina její střechy.

Přístřešek pro turisty

„Instalován byl také přístřešek pro turisty. V jeho okolí i v okolí studny pak byla na mokrá a blátivá místa položena dlažba z místního kamene,“ vysvětlil lesní správce novoměstské správy Josef Pollak.