„Zatím bylo vydáno dvaasedmdesát průkazů pro voliče s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou. Lidé se rovněž telefonicky zajímají o postup při vydávání voličských průkazů," informovala v pátek Lucie Kolbábková z odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí žďárské radnice.

Zájemci mohou o voličský průkaz pro volby, které se konají ve dnech 25. a 26. října, žádat osobně, písemnou žádostí adresovanou úřadu podle svého bydliště či elektronicky.

„Písemné podání opatřené úředně ověřeným podpisem voliče musí být doručeno nejpozději do pátku 18. října do 16 hodin. Ověření podpisu je pro účely voleb osvobozeno od správního poplatku," uvedla tajemnice bystřické radnice Eva Špatková. Úřední ověřování podpisu provádějí například obecní úřady či pošta.

V elektronické podobě musí být žádost o vydání voličského průkazu doplněná uznávaným elektronickým podpisem voliče, poslat ji lze také prostřednictvím datové schránky. Osobně mohou lidé o vydání voličského průkazu na úřadě žádat do středy 23. října do 16 hodin. „Se zájemcem o voličský průkaz sepíšeme záznam a průkaz pak na místě dostane hned, nemusí čekat na vyřízení například do příštího dne," vyjádřila se Zuzana Koudelová z oddělení právního a živnostenského úřadu novoměstské radnice. Dodala, že i v Novém Městě lidé o možnost využít při nadcházejících volbách voličský průkaz zájem mají.

Příslušný obecní úřad může vyřízený volební průkaz předat buď osobně voliči, nebo i osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí dokumentu. Rovněž je možné průkaz zaslat na adresu, kterou si volič určí.

Zájem o průkazy je v některých případech spojený s termínem voleb, které se uskuteční o prodlouženém víkendu. Řada lidí ho plánuje trávit mimo domov, a před odjezdem už nestihnou odvolit.

„V pátek v poledne mám jet do Prahy, odkud se vrátím až v pondělí večer. Rozhoduji se tedy, jestli pro mě bude lepší odjezd o pár hodin posunout a rychle odvolit doma, anebo požádat o průkaz a pak jít volit někde v Praze," uvedla Jana Stejskalová ze Žďáru.