V publikaci, kterou vydali žďárští ochranáři, naleznou zájemci například důvody, proč je území chráněné, informace o obcích v subregionu Velké Dářko či fotografie vzácných rostlin a živočichů, které se na naučné stezce nacházejí.

Průvodce byl vydán v patnácti tisících výtiscích za finanční podpory kraje Vysočina a obcí subregionu.

„Publikace bude zájemcům poskytována zdarma. Polovinu výtisků obdrží obce, část dáme kraji a zbytek rozvezeme po širokém okolí, do městských informačních center,“ řekl žďárských ochranář Jaromír Čejka.

Na devítikilometrové stezce, která začíná i končí u brány u Karlova, čeká na turisty šestnáct zastávek s informačními panely.

Ve Žďárských vrších jsou naučné stezky čtyři. Kromě Dářka se v CHKO nacházejí také stezka Babín, Tisůvka – Žákova Hora a stezka krajem Chrudimky.

Žďárské vrchy
Žďárské vrchy jsou vrchovinou na rozhraní Čech a Moravy, tvoří součást Českomoravské vrchoviny. Přibližně 60 % území je zalesněno. To je jeden z důvodů, proč zde v roce 1970 byla zřízena CHKO. Územím prochází hranice evropského rozvodí Labe – Dunaj.Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů je Devět skal (836 m n.m.), což je skutečně skupina devíti skal, tvořících malé skalní město. Vrchol byl upraven tak, aby posloužil jako vyhlídka. Okolní stromy ho však přerostly.