Místo, kde měl svatostánek stát, se do té doby nazývalo Černý les nebo také Strmá hora. Zalesněný vrchol kopce nad Žďárem byl vykácen a nově pojmenován Zelená hora, to podle stejnojmenného místa u Nepomuku, odkud světec pocházel. Unikátní stavba se nad Žďárem vypíná dodnes. A není divu, že byla před pětadvaceti lety zapsána i do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Všechny tyto historické události si Žďárané o víkendu připomenuli Santiniho barokního slavnostmi, na nichž nechyběl ani sám slavný architekt a opat Václav Vejmluva. „Osobnost opata Vejmluvy je mi velmi sympatická a řekl bych, že spolu máme i mnohé společné. Jsem humanita, stejně jako byl on. V pětatřiceti letech jsem nastoupil jako radní ve Žďáře a on se ve stejném věku stal opatem. Takže jsme se v témže věku oba dostali do ústředního dění Žďáru,“ přiblížil vzájemnou podobnost představitel opata Vejmluvy Jaroslav Ptáček.

„Je mi na něm sympatické také to, že si okolo sebe dokázal vytvořit okruh lidí, kterým věřil a s nimiž spolupracoval. Rozpoznal také genialitu mistra Santiniho,“ dodal Jaroslav Ptáček.

Ve žďárském divadle 19. září vystoupí tenorista Jakub Pustina s mezzosopranistkou Andreou Kalivodovou.
Tenorista Jakub Pustina startuje 14. ročník svého festivalu

Kromě návštěvy geniálního stavitele a představeného žďárského kláštera si místní publikum užívalo o víkendu další bohatý kulturní program. Snad žádný místní patriot si nenechal ujít příležitost zúčastnit se oslav tří set let od zahájení výstavby kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a pětadvaceti let, které uplynuly od jeho zapsání do seznamu UNESCO. „Mám vždycky radost, když se lidé společně sejdou. Při této příležitosti nemohu nevzpomenout na tři lidi, díky jejichž aktivitě byl kostel svatého Jana Nepomuckého zapsán mezi památky UNESCO. Mám na mysli profesora Mojmíra Horynu, svého otce Radslava Kinského a tehdejšího velvyslance a pozdějšího ministra Jaroslava Šedivého. Ti tři se dali spolu dohromady v Paříži a úspěšně lobovali za to, aby Zelená hora byla zapsána do seznamu světového dědictví,“ připomenul současný majitel žďárského zámku Constantin Kinský.

Oslavy si užívali malí i velcí, žďárské náměstí Republiky ožilo. „Mám radost z toho, že lidé přišli, i když není zrovna nejtepleji. Ale to už k závěru léta na Vysočině patří. Program je velice pestrý, určitě si v něm každý najde to svoje,“ usmál se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Ilustrační foto
Novoměstští orlové budou mít v Soškově ulici nový spolkový dům

„Je co oslavovat, a také je na co být hrdý. Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je nádherná dominanta našeho kraje. A jsem ráda, že spolu s námi přijeli slavit i kolegové z dalších měst zapsaných do seznamu UNESCO,“ přidala se někdejší starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová, která také zavzpomínala na oslavy, které se uskutečnily v rámci desátého výroční zapsání kostela svatého Jana Nepomuckého do seznamu světového dědictví.

„Tehdy se do Žďáru sjeli všichni představitelé desátkových obcí, které při vzniku kláštera musely sem odvádět desátek. Mezi ně patřila i obec Kobylí, ta klášteru odváděla desátek vinný a obilný. Její představitelé tehdy na oslavu přijeli a dovezli s sebou i demižony s vínem. Takže opět odevzdali povinný desátek,“ usmála se při vzpomínce na minulé oslavy Dagmar Zvěřinová. „Je skvělé, že se i letos přišli lidé bavit a oslavovat,“ dodala.