Výukové programy se soustředí na vlastivědu, angličtinu, matematiku, přírodovědu a další předměty. „Děti rády hrají fotbal, pexeso, rozpoznávají zvířata nebo se učí, že odpadky do podmořského světa nepatří,“ komentovala Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice.

Dle ředitelky školy Jitky Dobrovolné jsou výhodou pořízení interaktivní podlahy její neustálé inovace. „Firma, od které jsme novou nejen výukovou pomůcku pořídili, se dále zabývá i produkcí nových programů a zdokonalováním těch současných," sdělila ředitelka. Škola novou pomůcku pořídila díky sponzorům, kteří na ni přispěli.

V Malé Losenici zahrála ke svatomartinskému posezení Cimbálová muzika Josefa Marečka.
Husa, víno i cimbálovka. V Malé Losenici oslavili svatého Martina jak se patří

Pomůcka funguje tak, že se na podlaze pod projektorem objeví interaktivní pole ovládané pohybem nebo perem k tomu určeným. „Její součástí je systém, projektor, pohybový senzor, reproduktory a další součásti. Díky nim dokáže zachytit pohyb dětí a reagovat na něj,“ vysvětlila Najtová.