„Jenom za hospitalizace se jednalo o 10,7 milionu korun, za ostatní poplatky, tedy v ambulancích, na pohotovosti a v lékárně, to bylo 5,2 milionu korun," upřesnil mluvčí novoměstské nemocnice Roman Kratochvíl.

Minimálně tento a příští měsíc se stokorunový poplatek za den hospitalizace v českých nemocnicích na základě rozhodnutí ústavního soudu dočasně neplatí. Zda se pak regulační poplatek za den strávený na nemocničním lůžku sníží na 60 korun, či bude zrušen úplně, stále ještě není jasné. Zbývající regulační poplatky jsou v platnosti i nadále, těch by se další jednání týkat neměla.

Nemocnice v Novém Městě na Moravě za tyto dva nezpoplatněné měsíce odhadem přijde o bezmála o dva miliony korun.

Poprvé ztrátoví

„Dva měsíce vycházejí přibližně na 1,8 milionu korun," odhadl předpokládanou finanční ztrátu za leden a únor letošního roku Roman Kratochvíl.

Pacientů by se toto snížení finančních příjmů zdravotnického zařízení dotknout nemělo; nemocnice bude muset ušetřit jinde, například na nákupu nových modernějších přístrojů. Situace bude složitější, protože peněz ve zdravotnictví obecně stále ubývá.

„Nepodařilo se dostatečně eliminovat negativní dopady úhradové vyhlášky pro rok 2013, v důsledku čehož bude hospodaření naší nemocnice za rok 2013, historicky poprvé, ztrátové. V letošním roce se pokusíme ekonomiku nemocnice opět dostat do kladných čísel," vyjádřila se ředitelka Nemocnice v Novém Městě na Moravě Věra Palečková.

I přes napjatou ekonomiku by se pacienti přece jen letos mohli v nemocnici dočkat nějakých novinek a vylepšení poskytované péče. Mohla by se rozšířit komplexní rehabilitační lůžková péče, která je dosud pouze pro pacienty po mozkové mrtvici.

„Předpokladem je, že se nám podaří tuto péči nasmlouvat, včetně potřebné úhrady se zdravotními pojišťovnami," dodala ředitelka Palečková.