Pokuta, nebo alespoň domluva byla strážníky poměrně často uplatňována také v případě narušování veřejného pořádku nebo porušování vyhlášek města.

Lidé, kteří dostali v okresním městě finanční postih, za loňský rok zaplatili na pokutách téměř 531 tisíc korun. To je zhruba o devět tisíc korun méně, než tomu bylo v roce 2009.

„Celkový počet řešených přestupků zůstává oproti rokům 2008 a 2009 na relativně stejné úrovni. Došlo pouze k mírnému nárůstu přestupků řešených domluvou, naopak se ale mírně snížil počet případů, které bylo nutné řešit udělením blokové pokuty,“ vyjádřil se Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Šéf strážníků dodal, že se městští policisté snaží, pokud se nejedná o závažné provinění, působit na obyvatele města preventivně. „V případě prevence je ideální právě domluva, k blokové pokutě se přistupuje, až je-li to skutečně nutné,“ podotkl Martin Kunc.

Řidiči a chodci

Lidé se ve Žďáře nad Sázavou loni nejčastěji proviňovali proti zákonu či vyhláškám města týkajícím se dopravy – tyto případy totiž činí zhruba 79 procent z celkového počtu přestupků, jimiž se městští strážníci zabývali.

Ve skupině cyklistů, chodců a motoristů si stejně jako v minulých letech drží primát řidiči. Ti nejčastěji porušují zákazy stání, zastavení nebo vjezdu a také se potýkají s nesprávným parkováním.

„Jednou jsme si pořádně nepřečetli na značce, odkdy je parkování v centru bezplatné, a nachytali nás zrovna městští policisté. Nakonec jsme z toho ale naštěstí vyvázli bez pokuty, omluvili jsme se a přejeli hned zaparkovat jinam,“ vzpomíná dvaatřicetiletý Pavel Hron ze Žďáru nad Sázavou. Stejně jako v jeho případě bylo v uplynulém roce pouze domluvou vyřešeno bezmála tři tisíce přestupků řidičů. Pokutu jich pak „schytalo“ celkem 1 089.

Podobně tomu loni bylo i v případě chodců – zatímco pokáráno a poučeno od městských policistů jich bylo téměř šestnáct set, sáhnout do svých peněženek musely „jenom“ zhruba čtyři desítky provinilců.

Ruší noční klid

„V kategorii přestupků proti veřejnému pořádku pak tvoří největší podíl porušování vyhlášek města, rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění a zábor veřejného prostranství. Dále pak přestupky proti občanskému soužití nebo proti majetku,“ vyjmenoval časté prohřešky šéf strážníků Martin Kunc

Žďárští strážníci se loni angažovali také v oblasti, která do úkolů v jejich kompetenci přímo nespadá. „Podařilo se zadržet či významnou měrou přispět k zadržení nebo zjištění šestatřiceti osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Dále pak osmi lidí, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu. Počet těchto zadržených osob stoupl oproti roku 2009 o čtyři a oproti roku 2008 dokonce o třináct osob,“ uvedl Martin Kunc.

U městské policie ve Žďáře nad Sázavou slouží nyní 23 strážníků. Šestnáct z nich má maturitu, jeden vysokoškolské vzdělání a šest strážníků je vyučeno.

Rozpočet na činnost městské policie byl pro rok 2010 zastupitelstvem odsouhlasen ve výši 11 milionů a 532 tisíc korun. Po rozpočtových opatřeních a přijetí dotací byl pak navýšen na celkových 12 milionů a 292 tisíc korun. Loňský rozpočet byl městskou policií vyčerpán v plné výši.

--------------

sfsds