„Na jaře by se památník měl kompletovat, a pokud vše půjde, jak má, v neděli 27. září ve 14 hodin bude památník slavnostně odhalen," informoval křižanovský duchovní Tomáš Holcner s tím, že původně odhadované náklady se z předpokládaných pěti milionů korun nakonec zvýšily až k sedmi, z čehož více než milion činí DPH.

„Původně jsme plánovali památník věnovaný svaté Zdislavě odhalit v květnu, na který připadá 20. výročí jejího svatořečení, to se však nepodaří. Jsme ale vděčni za každý příspěvek všem dárcům, protože bez nich by se vybudování památníku nemohlo uskutečnit," vyjádřila se Nila Vodičková, iniciátorka myšlenky vztyčit v Křižanově svaté Zdislavě sochu.

Slavná rodačka

První snahy sehnat peníze na pomník podnikla před čtyřmi lety. Projekt od této doby podpořily kromě řady dárců z celé republiky, také například Kraj Vysočina či Nadace ČEZ.

Stavba památníku slavné křižanovské rodačky byla zahájena 1. září 2013. Poté se pod budoucím památníkem rozběhly první práce terénní úpravy, budování přípojek vody, elektřiny a kanalizace.

Uvnitř kruhového památníku zapuštěného pod úroveň okolí se žulovou dlažbou bude nová kašna ve tvaru sférického trojúhelníku s fontánou, kterou ozdobí bronzová socha Zdislavy z dílny akademického sochaře Otmara Olivy.

Do prostoru památníku povedou celkem tři vstupy. Po obvodu bude umístěno posezení a v rozích kašny bronzové atributy světice. Kruh bude lemován dvanácti sloupy o výšce 250 centimetrů s historickými i křesťanskými nápisy.

Jako spoluautora, který připravil projekt, si velehradský sochař Oliva vybral architekta Františka Zajíčka z Olomouce. S nimi spolupracuje ještě kameník Petr Novák ze Zlechova.

Na památník je možné přispět na účet 2648161359/0800, kde je veden zvláštní účet křižanovského farního úřadu s názvem Zdislava.