Uprostřed kašny bude stát bronzová socha světice, vytvoří ji renomovaný sochař Otmar Oliva. „Říkal mi minulý týden, že po Velikonocích začne modelovat," uvedla Vodičková.

Architrávy, tedy překlady, které budou položeny na sloupy památníku, už jsou připraveny. Dílo vznikající na křižanovském náměstí bude vysoké 3,5 metru.

Mezi početné dárce z celé republiky, kteří na památník v hodnotě kolem sedmi milionů korun přispěli, se zařadila i žďárská radnice, která křižanovské farnosti poskytla příspěvek ve výši padesát tisíc korun. Darovací smlouvu přijel podepsat křižanovský farář Tomáš Holcner. Vodičková podotkla, že od roku 2012, kdy se památník začal připravovat, se už na něj bez pár korun sešlo šest milionů z potřebných téměř sedmi. „Někdy mi to připadá jako sbírka na Národní divadlo. Lidé posílají třeba dvacetikorunu, ale také padesát tisíc, což je úžasné," řekla.

Zdislava byla dcerou majitelů Křižanova, Přibyslava a Sibyly. Narodila se kolem roku 1220. V 17 letech byla provdána za Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chudé. Svatořečil ji papež Jan Pavel II. při své návštěvě Olomouce 21. května 1995. Je patronkou rodin.

-------------

Veřejná sbírka

Na památník je stále ještě možné přispět na účet číslo 2648161359/0800, kde je veden zvláštní účet Farního úřadu Křižanov s názvem Zdislava.

První snahy sehnat peníze na památník byly podniknuty před čtyřmi lety. Projekt od té doby podpořily kromě řady dárců z celé republiky, také například Kraj Vysočina či Nadace ČEZ.

Stavba památníku slavné křižanovské rodačky byla zahájena 1. září 2013.

Slavnostně odhalen bude památník svaté Zdislavy v neděli 27. září ve 14 hodin.