Oslavu zahájila ranní mše. Po obědě se pokračovalo na jamském sportovišti nástupem všech sborů, slavnostními projevy a především setkáváním a tancem. Celé odpoledne doprovázeli Božejáci, jihočeská hasičská dechovka, která je jen o patnáct let mladší než hasiči z Jam. Ti byli založeni roku 1889 na popud faráře Václava Bezděka, rok po velkém požáru v obci. V současné době mají sedmdesát sedm členů, více než polovinu tvoří mládež. Aktivně zajišťují kulturní život v obci, každoročně pořádají hasičský ples, pomáhají s organizací dalších akcí a jejich dominantou jsou také letní závody historických koňských stříkaček.

Právě to, jak se hasičský sbor v obci angažuje, ocenil starosta Jam Jiří Šikl. „Jsem na náš sbor hrdý,“ nechal se slyšet a připomněl také reprezentaci v hasičském sportu. „Naši hasiči jsou vůdčí osobností v kraji, udávají směr,“ pochválil požárníky.

„Bez podpory obce a zastupitelstva by to ale nešlo,“ zmínil velitel Jan Kabrda. Ten je ve své funkci už od roku 2009. „Sám, bez ostatních hasičů, bych samozřejmě nic nedokázal. Jsem rád, že se tolik členů aktivně zapojuje,“ řekl Kabrda. „Říká se, že hasiči jsou na hašení, ale samozřejmě je lepší, pokud žádné výjezdy nejsou. Pro nás je důležité podílet se také na kulturním životě, pořádat plesy a další akce. Někdo může mít pocit, že tím vyděláváme, ale tak to určitě není. Peníze se vždy použijí, kde je potřeba,“ doplnil.

Jámy hostily kromě sborů z okolí také hasiče z Polska a Slovenska. „Se žďárským okresem máme kontakty více jak dvacet let, v Jámách jsme byli už asi čtyřikrát. V naší malé obci organizujeme evropské závody koňských stříkaček a ze žďárského okresu k nám jezdí každý rok jiné družstvo. Jsem rád, že společně spolupracujeme a získáváme nové kontakty,“ zmínil Pawel Buksalewicz z Cichowa, náměstek okresního starosty sdružení polských hasičů. „Jsme tu už podeváté, jezdíme sem rádi, je tu výborný kolektiv. Dnes jsem ocenil především mši v kostele,“ nechal se slyšet předseda DHZ Senec Josef Bordač.

S hasiči ze slovenského Sence přijel dokonce i svatý Florián. „Fascinuje mě římská historie. Jsem oblečen jako římský centurion, tedy voják, jímž byl i patron hasičů,“ vysvětlil Zdeněk Kedroutek. S helmou, mečem a štítem byl mezi návštěvníky nepřehlédnutelný.

Jednou z věcí, na kterou jsou jamští hasiči skutečně pyšní, jsou mladí členové sboru. Těch je v současnosti dvaačtyřicet. „Práce s dětmi a jejich nadšení mě skutečně těší. I kdyby jich polovina, třetina vydržela do dospělosti, bylo by to skvělé,“ řekl Jan Kabrda. Hasičští junioři na oslavách předvedli celkem tři ukázky. Požární útok provedli mladší i starší, návštěvníci pak mohli zhlédnout i takzvanou sranda štafetu. Ta sestávala například z vázání uzlů, koulení sudů, pití limonády na čas nebo navlečení nejmenšího dítěte do zásahového obleku dospělého muže.

Zajímavostí byla i ukázka hašení oleje od hasičů z Bobrové. Hořící olej, který vzplane například na pánvi v kuchyni, by se za žádných okolností neměl polévat vodou, ale přikrýt mokrým ručníkem. Atrakcí se stalo také historické vozidlo z roku 1927, s nímž předvedli útok novovesští hasiči, nebo výroba pěny, v níž se dalo proběhnout a která zaujala snad všechny dětské návštěvníky.

„Jsem rád především za tak velkou účast. Ale vyšlo dokonce i počasí a nepršelo, na to tady v Jámách nejsme už skoro zvyklí,“ usmál se starosta jamských hasičů Petr Starý. „Velkou radost mi udělal dřevěný vyřezávaný kozel, kterého nám daroval polský sbor z obce Biezen. Chtěl bych ale především všem poděkovat za tu spoustu práce, kterou při přípravách i průběhu oslav odvedli. A také pozvat na závody koňských stříkaček, letos se budou konat 3. srpna,“ doplnil.

AUTOR: Hana Kabrdová