„Snažíme se o to dlouhodobě, každý rok chceme zlepšit alespoň něco. V tomto případě se nejedná o stavbu nových stezek pro cyklisty, ale o úpravu již stávajících cest,“ informovala Zdeňka Marková.

První ze zpevněných cyklotras bude upravena mezi Maršovicemi a Rokytnem. Na půldruhého kilometru dlouhé spojnici obou vesnic ve správním obvodu Nového Města na Moravě budou moci chodit jak pěší, tak jezdit cyklisté. „Trasa povede po staré cestě, kterou je třeba upravit na takovou lepší polňačku,“ uvedla vedoucí novoměstského turistického centra Jaroslava Šmídková.

„Silnice, jež vede souběžně s plánovanou trasou, je v těch místech úzká a pohybují se tam cyklisté i pěší, což je pro ně nebezpečné. Proto chceme, aby pak bylo turistické značení převedeno na novou stezku,“ vysvětlila šéfová centra Šmídková s tím, že silnici mezi oběma vesnicemi hojně využívají nejenom turisté, ale i místní lidé.

Úpravu silnice za 150 tisíc korun uhradil grant Fondu Vysočina. Dalšími sty tisíci korunami byla podpořena další cyklostezka, a to mezi novoměstským koupalištěm a Třemi Studněmi. „V těch místech vede zelená turistická značka a úsek je to velmi využívaný. Jedná se nejkratší cestu do Třech Studní,“ poznamenala Jaroslava Šmídková.

Některé změn na cestě, která bude pro turisty upravena ještě letos, se provedly už loni, například odkup nebo směna tamních pozemků. Počin přispěje k možnosti lépe prozkoumat turistické zajímavosti Novoměstska, a to jak na kole, tak i pěšky, v čemž se Novoměstští angažují dlouhodobě. „Například v roce 2008 bylo mimo silnice, tedy po místních a účelových komunikacích, vyznačeno více než sto kilometrů cyklotras,“ dodala Šmídková.

------------

Upravené stezky

– ještě v letošním roce vzniknou v okolí Nového Města na Moravě dvě upravené cyklostezky

– jejich vznik podporuje novoměstská radnice za pomoci finančního příspěvku z krajského Fondu Vysočiny

– první z cyklostezek spojí Maršovice a Rokytno a vznikne úpravou stávajícící staré cesty vedoucí souběžně se silnicí; využívat ji mohou jak cyklisté, tak i pěší

– druhá opravená trasa směřuje od koupaliště ke Třem Studním, již nyní v těchto místech vede turistické značení a jedná se o frekventovanou spojnici