Na jejím místě se už ale staví kaple nová, která bude tentokrát i řádně vysvěcena. „Zbouráno je a už stavíme novou kapli. Hotovo by mělo být někdy v příštím roce. Letos počítáme pouze se zastřešenou hrubou stavbou, která se nechá vymrznout a vyschnout přes zimu. Celkové náklady na výstavbu nové kaple budou přibližně tři a půl milionu korun a na financování se podílí jak obec, tak farnost Radešínská Svratka, pod kterou spadáme," informovala starostka Nové Vsi Helena Tučková. Farnost pořádá na výstavbu svatostánku i sbírku, přispět na účet nazvaný Kaple může každý.