Na transparentním účtu, který zaštítila obec, se za zhruba tři měsíce sešlo bezmála osm set tisíc korun. Symbolický šek byl rodičům holčičky slavnostně předán 7. dubna, kdy se v budově bývalé losenické školy sešli nejen oni, ale i zástupci obce a někteří dárci. „Chtěli bychom poděkovat všem kamarádům a známým, kteří se podíleli na uspořádání benefičního plesu pro naši dceru Natálku, který se konal v Malé Losenici 3. února 2018, ale i všem, kteří přispěli finanční částkou buď na transparentním účtu sbírky, nebo do zapečetěné pokladničky,“ vyjádřili se rodiče Natálky. Ti žijí ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku; z Malé Losenice ale tatínek holčičky Jaroslav Urban pochází a do budoucna plánuje rodina ve vesnici bydlet.

Částka, kterou se za pouhých sto jedna dní povedlo vybrat, představuje pro Natálčinu rodinu obrovský obnos, z nějž bude financována léčba nemocné dívenky. „Již dvakrát absolvovala Natálka lázeňskou léčbu na neurorehabilitační klinice Axon v Praze. Intenzivní měsíční kúra je velmi finančně náročná, ale stojí za to. Natálka už sama sedí, i když nám lékařské prognózy moc naděje nedávaly. Pro větší úspěšnost by se měla tato léčba absolvovat minimálně třikrát do roka, což pro nás do této doby bylo finančně nemyslitelné. Díky všem dárcům může Natálka léčbu podstoupit ještě několikrát. Věříme, že se nám tak splní sen a Natálka začne sama chodit,“ popsali Natálčini rodiče.

Na otázku, jak je možné, že se za tři měsíce povedlo vybrat obnos, který se i u celostátních sbírek nepodaří shromáždit za mnohem delší dobu, odpověděl starosta Malé Losenice Jaromír Jonák. „Myslím si, že je to mentalitou naší vesnice, soudružností nás všech. Dále i zájmem okolních vesnic, spolků a firem, jimž není lhostejný osud někoho známého, který potřebuje pomoci,“ vyjádřil se losenický starosta. Vyjmenovat prý všechny, kteří se do akce zapojili, snad podle něj ani není možné, neboť jich bylo skutečně velmi hodně.

Pokladnička byla umístěna například na vánočním jarmarku ve Velké Losenici nebo v pivnici U Jakuba v Přibyslavi. „Dále bych zmínil výtěžek farního plesu v obci Jámy, výtěžky masopustních průvodů u nás, v Modlíkově a Vepřové. Nesmím také zapomenout na sponzory charitativního plesu, díky kterým jsme měli tombolu v hodnotě 52 tisíc korun, všechny pořadatele, kapelu a taneční skupinu Klokodance. Výtěžek tohoto plesu byl úctyhodných 72 tisíc korun,“ vypočítal Jaromír Jonák.

Zájem lidí pomoci Natálce ale nekončí ani nyní, po ukončení sbírky. Na vedení obce se stále obracejí potenciální dárci, s rodiči Natálky se na pomoci již domlouvá třeba obec Stříbrné Hory a spolek Benediktus. „Rád bych připomněl i kapelu Vosa rock, která pro Natálku věnuje výtěžek sobotní benefiční zábavy,“ dodal Jaromír Jonák.

Historii z transparentního účtu, akce, které v rámci sbírky proběhly, průběh léčby Natálky a další její pokroky mohou zájemci sledovat na speciálně zřízených a aktualizovaných webových stránkách www.pronatalku.cz.